Grundutbildning MedH

Institutionen ger flera kurser på bland annat Läkarprogrammets termin 4, 5 och 6 samt studentvalda kurser, Tandläkarprogrammet samt fristående kurser. Vår grundutbildning sker i en inspirerande miljö av starkt pedagogiskt och medicinskt engagemang med studenten och patienten i centrum. Våra lärare har en hög akademisk och medicinsk kompetens.