Skip to main content

Grundläggande Casepedagogik

Casepedagogik

Vill du prova på ett studentcentrerad pedagogik och utforska hur det är att som lärare facilitera lärande i ett seminarie du inte riktigt vet utgången på?

Casepedagogik har beskrivits som ett sätt att brygga teori och praktik samt göra våra studenter redo för analys och beslut i komplexa situationer. Som facilitator lär man sig balansera planerad struktur och spontanitet. Det är en engagerande metod och bygger på att belysa många perspektiv.

Intresset för kursen i grundläggande casepedagogik är alltid stort och deltagarlistan omfattande, både till antalet och erfarenhetsmässigt. Detta bäddar för ett rikt utbyte av tankar, kunskap och erfarenheter.

Det övergripande syftet med denna tredagarskurs är att ge en introduktion till casepedagogik. Fokus läggs på definitionen av case och hur du praktiskt kan arbeta med case i undervisningen. Under kursens gång kommer du att få delta i och analysera ett antal caseseminarier, två stycken lärarledda men även deltagarledda seminarier. Casen är framtagna i USA, är skrivna på engelska och problematiserar många viktiga frågor om interaktiv undervisning. Tidigare har denna kurs omfattat två dagar, men sedan vårterminen 2011 är omfattningen tre dagar. Anledningen till detta är att vi vill fokusera mer på själva användandet av case och möjligheten för dig som deltagare att själv få prova på att leda ett caseseminarium.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska du kunna:

  • Beskriva hur ett caseseminarium kan byggas upp
  • Diskutera hur caseundervisning kan integreras i befintlig utbildningsstruktur.

Kursen leds av fil.dr Jonas Nordquist, föreståndare Medical Case Centre och Teresa Sörö, strategisk pedagogisk utvecklare Medical Case Centre.

Du behöver inte förbereda något innan kursen men du ombeds noga tänka igenom vad du vill ha med dig från kursen.

Nästa kurstillfälle är 7-8 samt 18 november 2016.