Grund- och avancerad utbildning vid institutionen för medicin, Huddinge

Vår grundutbildning sker i en inspirerande miljö av starkt pedagogiskt och medicinskt engagemang med studenten i centrum. Våra lärare har en hög akademisk och medicinsk kompetens. Vi har en stark tradition av studentcentrerad pedagogisk utveckling.

Students
Foto: N/A

Grund- och avancerad nivå

Inom läkarprogrammet ger vi kurser på termin 4, 5 och 6 samt ett flertal studentvalda kurser. Vi ger även fristående kurser och en kurs för tandläkarstuderande.

Institutionen ansvarar också för Karolinska Institutets kompletterande utbildning för läkare med examen utanför EU/ESS och Schweiz.

Ett flertal av forskargrupperna vid institutionen handleder också studenter från termin 8 under deras examensarbeten.

Vid institutionen finns även en centrumbildning för pedagogisk utveckling Medical Case Centre (MCC).

Utbildningar på grund- och avancerad nivå

De här utbildningarna ger vi inom Läkarprogrammet: 

De här utbildningarna ger vi inom Tandläkarprogrammet: 

  • Allmänmedicin för tandläkare

Vi ger också utbildningen: Kompletterande utbildning för utländska läkare  

Studentvalda kurser (SVK)

Studentvalda fördjupningskursers (SVK) främsta syfte är att ge studenterna en fördjupad professionell, vetenskaplig och personlig kompetens som förbereder för läkaryrket.

SVK är på så sätt en viktig och integrerad del av läkarprogrammet som ska stärka studenternas möjligheter att nå utbildningens mål, samtidigt som de bidrar till att ge studenterna fördjupad kompetens och bredd i sina studier.

SVK stöder en personlig progression under hela utbildningen och en fördjupning inom programmets olika teman. Under den sista terminen finns också möjlighet att välja SVK inom områden av särskilt intresse, mot framtida inriktning eller med ett internationellt perspektiv.

Mer om SVK

De här SVK-kurserna ger: 

Kontaktpersoner

Agneta Månsson-Broberg

Grundutbildningsansvarig, kursansvarig för Klinisk medicin

Karin Sendek

Kursadministratör för Klinisk medicin, termin 5 och 6
Administrativa kansliet

Robert Schvarcz

Ansvarig för infektionsmomentet Klinisk medicin
Utbildningsadministration

Mary Hyll

Administratör för infektionsmomentet
08-585 819 19
Administrativa kansliet

Johan Hoffstedt

Kursansvarig för Den sjuka människan II
Rydén

Yvonne Edlund

Kursadministratör för Den sjuka människan II
Administrativa kansliet

Anna Freyschuss

Ansvarig för SVK
Administrativa kansliet

Stefan Deneberg

Ansvarig för kursen: Allmänmedicin för tandläkare
Lehman

Bo Freyschuss

Ansvarig för Kompletterande utbildning för utländska läkare
Administrativa kansliet

Ulrika Markne

Kursadministratör för Kompletterande utbildning för utländska läkare
Administrativa kansliet