Skip to main content

Grund- och avancerad utbildning vid institutionen för medicin, Huddinge

Vår grundutbildning sker i en inspirerande miljö av starkt pedagogiskt och medicinskt engagemang med studenten i centrum. Våra lärare har en hög akademisk och medicinsk kompetens. Vi har en stark tradition av studentcentrerad pedagogisk utveckling.

Grund- och avancerad nivå

Inom läkarprogrammet ger vi kurser på termin 4, 5 och 6 samt ett flertal studentvalda kurser. Vi ger även fristående kurser och en kurs för tandläkarstuderande.

Institutionen ansvarar också för Karolinska Institutets kompletterande utbildning för läkare med examen utanför EU/ESS och Schweiz.

Ett flertal av forskargrupperna vid institutionen handleder också studenter från termin 8 under deras examensarbeten.

Vid institutionen finns även en centrumbildning för pedagogisk utveckling Medical Case Centre (MCC).

Utbildningar på grund- och avancerad nivå

Ges på Institutionen för medicin, Huddinge:

Den sjuka människan II
Klinisk medicin termin 5

Klinisk medicin termin 6

Kompletterande utbildning för utländska läkare

Studentvalda kurser (SVK)

De här ges av institutionen för medicin för läkarprogrammet:

Studentvalda fördjupningskursers (SVK) främsta syfte är att ge studenterna en fördjupad professionell, vetenskaplig och personlig kompetens som förbereder för läkaryrket.

SVK är på så sätt en viktig och integrerad del av läkarprogrammet som ska stärka studenternas möjligheter att nå utbildningens mål, samtidigt som de bidrar till att ge studenterna fördjupad kompetens och bredd i sina studier.

SVK stöder en personlig progression under hela utbildningen och en fördjupning inom programmets olika teman. Under den sista terminen finns också möjlighet att välja SVK inom områden av särskilt intresse, mot framtida inriktning eller med ett internationellt perspektiv.

Mer om SVK

Studentvalda kurser (SVK)

Inflammation inom klinisk medicin
Europamedicin - tema inflammation
Arytmier - hjärtklappning, stroke och plötslig död
Blodsjukdomar - från primärvård till universitetssjukhus
Internationella infektioner
Sexualmedicin
Akut internmedicin

Kontaktpersoner

Grundutbildningsansvarig, kursansvarig för Klinisk medicin

Agneta Månsson-Broberg

Telefon: 08-585 804 85
Enhet: Enheten för hjärt- och lungsjukdomar
E-post: Agneta.Mansson.Broberg@ki.se

Kursadministratör för Klinisk medicin, termin 5 och 6

Karin Sendek

Telefon: 08-524 833 08
E-post: karin.sendek@ki.se

Ansvarig för infektionsmomentet Klinisk medicin

Robert Schvarcz

Mobil: 070-7141116
E-post: robert.schvarcz@ki.se

Administratör för infektionsmomentet

Mary Hyll

Telefon: 08-58581919
E-post: mary.hyll@ki.se

Kursansvarig för Den sjuka människan II

Johan Hoffstedt

E-post: johan.hoffstedt@ki.se

Kursadministratör för Den sjuka människan II

Yvonne Edlund

Telefon: 08-524 833 13
E-post: yvonne.edlund@ki.se

Ansvarig för SVK

Anna Freyschuss

Telefon: 08-58586718
E-post: anna.freyschuss@ki.se

Ansvarig för kursen: Allmänmedicin för tandläkare

Stefan Deneberg

Institution: Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7
E-post: Stefan.Deneberg@ki.se

Ansvarig för Kompletterande utbildning för utländska läkare

Hans Berglund

Telefon: 08-58581744
E-post: hans.berglund@ki.se

För lärare

Här samlar vi länkar och material som institutionens lärare har nytta av.