Skip to main content

Forskning på MedH

Vid institutionen bedrivs forskning inom ett mycket stort antal områden som en följd av den bredd som finns representerad inom de olika medicinska specialiteterna. Våra sju forskningsenheters aktivitet inkluderar såväl klinisk forskning som grundforskning.

WA
Webb Admin
2019-03-07
Emma Karlsson