Forskning på MedH

This page in English

Vid institutionen bedrivs forskning inom ett mycket stort antal områden som en följd av den bredd som finns representerad inom de olika medicinska specialiteterna. Våra sju forskningsenheters aktivitet inkluderar såväl klinisk forskning som grundforskning.