Skip to main content

Företagshälsovård

Alla anställda kan vända sig till Previa för sina arbetsrelaterade besvär.

Som arbetsrelaterade besvär räknas besvär som orsakas direkt av arbetet, försämras eller misstänks ha samband med arbetet. Vid icke arbetsrelaterade besvär, exempelvis influensa eller vanliga övriga luftvägsinfektioner, ska du vända dig till den vanliga öppna sjukvården. Är du osäker om vad som gäller går det bra att ringa till en av Previas hälsocentraler och få besked.