Skip to main content

Disputation vid MedH

För instruktioner kring disputationsansökan alternativt ansökan om licentiatexamen läs KI:s generella regler som finns på sidan Dags att disputera

Information om disputationskommittén och sammaträdesdatum

Formgivning och tryck av avhandling

Före ansökan om disputation/licentiat

Alla kurser ska vara klara enligt studieplanen. Doktoranden ska ha tillräcklig aktivitetsgrad – 800%, vilket motsvarar 4 års heltidsstudier. Om aktivitetsgraden är lägre än 600% behövs ett förklarande brev från huvudhandledaren.

Bokning av datum

Institutionen rekommenderar en disputation per dag, kontakta utbildningsadministratören för att boka datum för examen.

Underskrifter på ansökan

Innan ansökan lämnas in till Disputationskommittén och Betygsnämnden skall den tillstyrkas av studierektor och prefekt på institutionen. Kontakta utbildningsadministratören minst 14 dagar innan Disputationskommitténs deadline för hjälp med dessa underskrifter

Annonsering av disputation

När disputationsansökan är klar och lokal är bokad är det dags att annonsera din disputation på institutionen. Fyll i formuläret så läggs din disputation in i institutionens kalender av webbredaktör Emma Karlsson.

Praktikaliteter inför disputationen/licentiatexamen:

Respektive enhetssekreterare hjälper till med praktikaliteter inför disputation/licentiatexamen. Hör med denne om rutiner kring bokning av lokal, förtäring vid mingel/betygsnämndens möte, opponentarvode och inköp av blommor.

Enheten för hjärt- och lungsjukdomar (lungsjukdomar)
Enheten för hjärt- och lungsjukdomar (kardiologi)
Avdelningen för endokrinologi Lena Lindberg
Avdelningen för gastroenterologi och reumatologi (Gastroenterologi) Annika Karlsson
Avdelningen för metabolism/Akutmedicin Lena Emtestam
Avdelningen för infektionssjukdomar och hud Mary Hyll
Centrum för infektionsmedicin Margit Ekström
Avdelningen för hematologi/HERM Sri Sahlin

Efter disputationen

1). Lämna snarast in protokollet (blankett 11) till utbildningsadministratören som registrerar avhandlingen i Ladok och därefter vidarebefordrar till ansvarig på KI.

2). Ansöka om examensbevis enligt information på denna sida.
Examensbevis och Diploma Supplement

E-mailkonto

Cirka en månad efter disputationen upphör ditt doktorand-e-mailkonto.