Disputation vid MedH

För instruktioner kring disputationsansökan alternativt ansökan om licentiatexamen läs KI:s generella regler som finns på sidan dags att disputera

Information om disputationskommittén och sammaträdesdatum

Formgivning och tryck av avhandling

Före ansökan om disputation/licentiat

Alla kurser ska vara klara enligt studieplanen. Doktoranden ska ha tillräcklig aktivitetsgrad – 800%, vilket motsvarar 4 års heltidsstudier. Om aktivitetsgraden är lägre behövs ett förklarande brev från huvudhandledaren.

Bokning av datum

Institutionen rekommenderar en disputation per dag, kontakta utbildningsadministratören för att boka datum för examen.

Underskrifter på ansökan

Innan ansökan lämnas in till Disputationskommittén och Betygsnämnden skall den tillstyrkas av studierektor och prefekt på institutionen. Kontakta utbildningsadministratören minst 14 dagar innan Disputationskommitténs deadline för hjälp med dessa underskrifter

Annonsering av disputation

När disputationsansökan är klar och lokal är bokad är det dags att annonsera din disputation på institutionen. Fyll i formuläret så läggs din disputation in i institutionens kalender av webbredaktör Emma Karlsson.

Praktikaliteter inför disputationen/licentiatexamen

Respektive avdelningsadministratör hjälper till med praktikaliteter inför disputation/licentiatexamen. Hör med denne om rutiner kring bokning av lokal, förtäring vid mingel/betygsnämndens möte, opponentarvode och inköp av blommor.

Enheten för hjärt- och lungsjukdomar (lungsjukdomar)  
Enheten för hjärt- och lungsjukdomar (kardiologi)

Avdelningen för endokrinologi   Lena Lindberg

Avdelningen för gastroenterologi och reumatologi (Gastroenterologi)   Annika Roback

Avdelningen för metabolism/Akutmedicin   Lena Emtestam

Avdelningen för infektionssjukdomar och hud   Mary Hyll

Centrum för infektionsmedicin   Margit Ekström

Avdelningen för hematologi/HERM   Sri Sahlin

Efter disputationen

1). Lämna snarast in protokollet (blankett 11) till utbildningsadministratören som registrerar avhandlingen i Ladok och därefter vidarebefordrar till ansvarig på KI.

2). Ansöka om examensbevis enligt information på denna sida.
Examensbevis och Diploma Supplement

E-mailkonto

Cirka en månad efter disputationen upphör ditt doktorand-e-mailkonto.