Skip to main content

Debatt som pedagogisk metod och verktyg - Kvällskurs

Pedagogiska metoder som både är lustfyllda, kreativa, engagerade och utmanande är viktiga för att höja kvalitén på lärandet. I många anglosaxiska länder finns en stark debattradition och många studentorganisationer har egna s k debating societies/clubs. Alla som sett sådana debatter kan vittna om dess pedagogiska kraft.

Det finns många metoder för att främja djuplärande och studentaktivitet i undervisningen. Denna kurs – debatt som pedagogisk metod – är en helt ny kurs som består av tre tillfällen kvällstid under senare delen av terminen. Kursen har tre teman; att planera, moderera och delta i en debatt. Att debattera kräver förmåga att formulera positioner, utvärdera argument och fakta, kontrastera olika argument mot varandra och att syntetisera. Alla dessa förmågor ligger på en hög nivå i SOLO-taxonomin.

En extra bonus med denna kurs är att när Du själv tränat dessa delar av en debatt kommer Du också att själv att vara bättre förberedd för att kommunicera Din forskning på olika konferenser, symposier och kongresser där Du endera organiserar, modererar eller deltar i paneler av olika slag.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska Du:

  • Kunna planera en debatt.
  • Förbereda deltagande i debatten.
  • Moderera debatten.

Undervisningsspråk: svenska

Antal högskolepoäng: 0

Förkunskapskrav: Inga.

Kursdatum: 10 och 24:e maj samt 7 juni

Kurstid: kvällstid 18.00 – 20.30

Studieort: Campus Solna (Lokal Strix)

Typ av kurs: Campus kurs

Kursen leds av Jonas Nordquist och Teresa Sörö, Medical Case Centre.

För info, kontakta Teresa Sörö