Skip to main content

Centrum och avdelningar

Institutionen för Medicin, Huddinge består av sju avdelningar och tre centrumbildningar med sammanlagt cirka 60 forskargrupper. Besök respektive avdelning/centrumbildning för mer information och för att komma till forskargrupperna.

Vill du komma i kontakt med en forskare vid MedH?
Besök sidan för avdelningen/centret nedan eller kontakta institutionens kommunikatör.
Det går också att söka via forskargruppsledare.

Avdelningar

Centrum för infektionsmedicin (CIM)

Avdelningen för Endokrinologi och Lipidlaboratoriet

Avdelningen för Gastroenterologi och reumatologi

Avdelningen för Infektionssjukdomar och hud

Avdelningen för Hjärt- och lungsjukdomar

Avdelningen för Hematologi

Avdelningen för Metabolism

Centrumbildningar

Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM)

Integrated Cardio Metabolic Centre (ICMC)

Medical Case Center (MCC)