Skip to main content

Centrum och avdelningar

Institutionen för Medicin, Huddinge består av sju avdelningar och tre centrumbildningar med sammanlagt cirka 60 forskargrupper. Besök respektive avdelning/centrumbildning för mer information och för att komma till forskargrupperna.