Avdelningen för metabolism

På vår avdelning forskar vi kring ämnesomsättningen och dess kopplingar till sjukdomar såsom dyslipidemi, ateroskleros, hjärt-kärlsjukdomar, lever-, tarm- och gallsjukdomar, övervikt, osteoporos samt hormonella och nutritionella rubbningar. Hos oss jobbar forskare, biomedicinska analytiker, forskningssjuksköterskor, läkare och administration.

Forskning

I fokus för vår forskning är ämnesomsättningen och dess kopplingar till sjukdomar såsom dyslipidemi, ateroskleros, hjärt-kärlsjukdomar, lever-, tarm- och gallsjukdomar, övervikt, osteoporos samt hormonella och nutritionella rubbningar.

Vi arbetar med ett stort antal tekniker och utnyttjar modellsystem från försök i människa ned till cell- och molekylärnivå. Särskilt intresse ägnas ärftliga, hormonella och dietära mekanismer och utvecklande av nya behandlingsmetoder för patienter.

Våra forskningsområden är:

  • Andrologi/ sexualmedicin
  • Benmetabolism
  • Lipidmetabolism
  • Övervikt

Kontakt

Avdelningschef

Professor/överläkare

Bo Angelin

Telefon: 08-585 823 44
Enhet: Enheten för metabolism
E-post: Bo.Angelin@ki.se

Sekreterare

Institutionssekreterare

Lena Emtestam

Telefon: 08-585 823 45
Enhet: Enheten för metabolism
E-post: Lena.Emtestam@ki.se