Skip to main content

Avdelningen för hematologi

Avdelningens uppdrag är att förena framstående klinisk vård och forskning i en translationell miljö. På vår avdelning finns ett nära samarbete mellan grupper inom grundläggande, translationell och klinisk forskning.

En viktig strävan är att lärdomarna - både vad gäller biologi och terapeutiska resultat - av varje patient ska bidra till framtida kunskap och bättre diagnostiska och terapeutiska verktyg.

Avdelningen erbjuder kurser för doktorander, och ett program för forskarutbildning. Vi välkomnar begåvade studenter, kliniker samt intresserade av grundforskning att ansöka om positioner.

Forskning

Fokus ligger på att förbättra förståelse och behandling av hematologiska sjukdomar samt att undersöka grundläggande cellulära, molekylära och immunologiska mekanismer med betydelse för hematopoes, cellterapi och tumörutveckling.

Forskningsprogrammet omfattar allt från kliniska prövningar till grundläggande tumörbiologi och cellulära mekanismer, och bygger på ett nära translationellt samarbete mellan olika forskargrupper.

De flesta forskargrupperna är verksamma vid Centrum för Hematologi och Regenerativ Medicin (HERM), men en del har sin huvudsakliga verksamhet utanför detta centrum.

Forskargrupper

Eva Kimby forskargrupp
Per Ljungman forskargrupp
Jan Palmblad forskargrupp
Björn Wahlin forskargrupp

HERM

HERM, Centrum för hematologi och regenerativ medicin, är ett nytt translationellt forskningscenter för forskning inom hematologi, hemopoiesis, immunologi och cellterapi.

Personal

Se personallista (ENG )

Kontakt

Avdelningschef

Professor/överläkare

Eva Hellström Lindberg

Telefon: 08-585 825 06
Enhet: Enheten för hematologi
E-post: Eva.Hellstrom-Lindberg@ki.se