Skip to main content

Avdelningen för endokrinologi med Lipidlaboratoriet

Här är den mänskliga fettcellen och dess roll vid utvecklingen av metabola sjukdomar i fokus. Avdelningen består av ett tjugotal personer som inkluderar läkare, postdocs, doktorander, forskningssköterskor och teknisk personal.