Skip to main content

Arbetsmiljögruppen på MedH

Arbetsmiljögruppen vid institutionen för medicin i Huddinge, H7, består av 12 ordinarie medlemmar från olika yrkeskategorier. Gruppen sammanträder en gång i månaden, är rådgivande till prefekten och rapporterar till institutionsrådet. Gruppens arbete redovisas årligen i institutionens verksamhetsrapport, liksom målen för nästa års arbete.

Några återkommande aktiviteter är:

Vi anordnar en s.k. "Quality Round" per termin, en serie föreläsningar på temat arbetsmiljö och likabehandling.
Vi utlyser varje år priset för bästa arbetsmiljöinsats, där man kan nominera den arbetskamrat, grupp av medarbetare eller chef man tycker har bidragit till en bra arbetsmiljö under året. Prissumman är 5 000 kronor.
Vi anordnar varje höst genom Previa vaccination mot årets influensa.
Utöver detta arbetar vi aktivt med att se över arbetsmiljön på olika sätt vid institutionen. Vi genomför skyddsronder, vi anordnar olika typer av arbetsmiljörelaterade kursen för personalen samt ansvarar för introduktionen av nyanställd personal.

Skyddsombud på MedH

Huvudskyddsombud, KI Venus Azhary 08-524 899 38

Skyddsombud Metabollab Lisbeth Benthin 08-585 869 69

Skyddsombud Hematologiskt centrum, Novum Mari Gilljam 08-524 814 87

Skyddsombud, Centrum för infektionsmedicin, CIM Elisabeth Henriksson 08-585 813 63

Skyddsombud, ICMC Tove Berg 08-524 825 18

Skyddsombud Lipidlab, Neo  

Skyddsombud, Administrationen  

Arbetsmiljögrupp

Mari Gilljam Ordförande, Biomedicinsk analytiker 08-524 814 87

Elisabeth Henriksson Ordförande, Biomedicinsk analytiker 08-524 838 65

Julian Walfridsson Likabehandlingsombud, Biosäkerhetsombud, Forskarassistent 08-585 836 23

Emma Karlsson Kommunikatör 08- 524 833 06

Yvonne Edlund Hälsoinspiratör, Administratör 08-524 833 13

Tove Ramos Berg Inköpshandläggare 08-524 82 518

Christina Johansson HR- ansvarig 08- 5248 36 46

Anna Pavlovic HR- konsult 08-524 833 11

Belinda Pannagel Kemikalieombud, forskningstekniker 

Arbetsmiljöombud

Likabehandling

Vid institutionen för medicin råder nolltolerans mot alla former av trakasserier, kränkande särbehandling och diskriminering. Institutionen arbetar aktivt med att förebygga, upptäcka och åtgärda trakasserier och på så sätt skapa en arbetsplats med lika villkor för alla. Detta arbete styrs av diskrimineringslagen samt Karolinska Institutets riktlinjer och handlingsplaner för lika villkor.

För att bibehålla en arbetsplats som är fri från diskriminering behöver vi alla hjälpas åt att nå denna målsättning. Institutionen har enligt diskrimineringslagen och Karolinska institutets riktlinjer utredningsskyldighet vid misstanke om förekomst av trakasserier. Tveka därför inte att kontakta institutionens likabehandlingsombud (kontaktuppgifter ovan), Previa eller administrativ chef (Klas Karlsson) om ni har frågor omkring lika villkor eller vill rapportera misstanke om diskriminering eller särbehandling.

Julian Walfridsson

Likabehandlingsombud

Friskvård

Som anställd vid Karolinska Institutet har du olika förmåner för att främja din hälsa och träning. För mer information läs på friskvårdens sidor 

Du kan också kontakta institutionens hälsoinspiratör. 

Yvonne Edlund

Hälsoinspiratör

Miljö och hållbar utveckling

För att stärka miljö- och hållbarhetsarbetet har Karolinska Institutet påbörjat ett arbete mot en certifiering enligt den internationella standarden för miljöledning - ISO14001.

Läs mer om miljö- och hållbarhetsarbetet vid KI