Skip to main content

Arbetsmiljögruppen på MedH

Arbetsmiljögruppen vid institutionen för medicin, Huddinge består av medlemmar från olika yrkeskategorier. Gruppen sammanträder en gång i månaden, är rådgivande till prefekten och rapporterar till institutionsrådet. Gruppens arbete redovisas årligen i institutionens verksamhetsrapport, liksom målen för nästa års arbete.

Några återkommande aktiviteter är:

  • Varje termin anordnar vi en föreläsning med tema arbetsmiljö och/eller likabehandling. 
  • Vi utlyser varje år priset för bästa arbetsmiljöinsats, där man kan nominera den arbetskamrat, grupp av medarbetare eller chef man tycker har bidragit till en bra arbetsmiljö under året. Prissumman är 5 000 kronor.
  • Vi anordnar varje höst genom Previa vaccination mot årets influensa.

Utöver detta arbetar vi aktivt med att se över arbetsmiljön på olika sätt vid institutionen. Vi genomför skyddsronder, vi anordnar olika typer av arbetsmiljörelaterade kursen för personalen samt ansvarar för introduktionen av nyanställd personal.

Skyddsombud på MedH

Huvudskyddsombud, KI Venus Azhary 08-524 899 38

Skyddsombud Metabollab Lisbeth Benthin 08-585 869 69

Skyddsombud ANA Futura (Alici group) Mari Gilljam 08-524 814 87

Skyddsombud, Centrum för infektionsmedicin, Elisabeth Henriksson 08-585 813 63

Skyddsombud, Centrum för hematologi och regenerativ medicin, Belinda Pannagel 08 524 839 89

Arbetsmiljögrupp

Christina Johansson, Ordförande, HR- ansvarig 08- 5248 36 46

Julian Walfridsson, Ordförande, Biosäkerhetsombud, Forskare 08-585 836 23

Mari Gilljam, Biomedicinsk analytiker 

Elisabeth Henriksson, Biomedicinsk analytiker 

Emma Karlsson, Kommunikatör 

Yvonne Edlund, Hälsoinspiratör, Utbildningsadministratör 

Filip Segerberg, Doktorandrepresentant 

Anna Pavlovic, HR- konsult 

Belinda Pannagel, Kemikalieombud, forskningstekniker 

Friskvård

Som anställd vid Karolinska Institutet har du olika förmåner för att främja din hälsa och träning. För mer information läs på friskvårdens sidor 

Du kan också kontakta institutionens hälsoinspiratör. 

Yvonne Edlund

Hälsoinspiratör