Skip to main content

Arbetsmiljögruppen på MedH

Arbetsmiljögruppen vid institutionen för medicin i Huddinge, H7, består av 12 ordinarie medlemmar från olika yrkeskategorier samt två studentrepresentanter. Gruppen sammanträder en gång i månaden, är rådgivande till prefekten och rapporterar till institutionsrådet. Gruppens arbete redovisas årligen i institutionens verksamhetsrapport, liksom målen för nästa års arbete.

Några återkommande aktiviteter är:
Vi anordnar en s.k. "Quality Round" per termin, en serie föreläsningar på temat arbetsmiljö och likabehandling.
Vi utlyser varje år priset för bästa arbetsmiljöinsats, där man kan nominera den arbetskamrat, grupp av medarbetare eller chef man tycker har bidragit till en bra arbetsmiljö under året. Prissumman är 5 000 kronor.
Vi anordnar varje höst genom Previa vaccination mot årets influensa.
Utöver detta arbetar vi aktivt med att se över arbetsmiljön på olika sätt vid institutionen. Vi genomför skyddsronder, vi anordnar olika typer av arbetsmiljörelaterade kursen för personalen samt ansvarar för introduktionen av nyanställd personal.

Skyddsombud på MedH

Huvudskyddsombud, KI Venus Azhary 08-524 899 38
Skyddsombud Metabollab Lisbeth Benthin 08-585 869 69
Skyddsombud Hematologiskt centrum, Novum Mari Gilljam 08-524 814 87
Skyddsombud, Centrum för infektionsmedicin, CIM Elisabeth Henriksson 08-585 813 63
Skyddsombud, ICMC Tove Berg 08-524 825 18
Skyddsombud Lipidlab, Neo
Skyddsombud, Administrationen

Arbetsmiljögrupp

Mari Gilljam Ordförande, Biomedicinsk analytiker 08-524 814 87
Elisabeth Henriksson Ordförande, Biomedicinsk analytiker 08-524 838 65
Julian Walfridsson Likabehandlingsombud, Biosäkerhetsombud, Forskarassistent 08-585 836 23
Emma Karlsson Kommunikatör 08- 524 833 06
Yvonne Edlund Hälsoinspiratör, Administratör 08-524 833 13
Tove Ramos Berg Inköpshandläggare 08-524 82 518
Christina Johansson HR- ansvarig 08- 5248 36 46
Annamaj Stolt HR- konsult 08-524 833 11
Belinda Pannagel Kemikalieombud, forskningstekniker

Arbetsmiljöombud

Likabehandling

Vid institutionen för medicin råder nolltolerans mot alla former av trakasserier, kränkande särbehandling och diskriminering. Institutionen arbetar aktivt med att förebygga, upptäcka och åtgärda trakasserier och på så sätt skapa en arbetsplats med lika villkor för alla. Detta arbete styrs av diskrimineringslagen samt Karolinska Institutets riktlinjer och handlingsplaner för lika villkor.

För att bibehålla en arbetsplats som är fri från diskriminering behöver vi alla hjälpas åt att nå denna målsättning. Institutionen har enligt diskrimineringslagen och Karolinska institutets riktlinjer utredningsskyldighet vid misstanke om förekomst av trakasserier. Tveka därför inte att kontakta institutionens likabehandlingsombud (kontaktuppgifter ovan), Previa eller administrativ chef (Klas Karlsson) om ni har frågor omkring lika villkor eller vill rapportera misstanke om diskriminering eller särbehandling.

Likabehandlingsombud

Julian Walfridsson

E-post: julian.walfridsson@ki.se

Miljö och hållbar utveckling

För att stärka miljö- och hållbarhetsarbetet har Karolinska Institutet påbörjat ett arbete mot en certifiering enligt den internationella standarden för miljöledning - ISO14001.

Läs mer om miljö- och hållbarhetsarbetet vid KI

Friskvård

Hälsoinspiratör

Yvonne Edlund

Telefon: 08-524 833 13
E-post: yvonne.edlund@ki.se