Skip to main content

Arbetsmiljö

Arbetsmiljögruppen vid institutionen för medicin i Huddinge, H7, består av 12 ordinarie medlemmar från olika yrkeskategorier samt två studentrepresentanter. Gruppen sammanträder en gång i månaden, är rådgivande till prefekten och rapporterar till institutionsrådet. Gruppens arbete redovisas årligen i institutionens verksamhetsrapport, liksom målen för nästa års arbete.

EK
Emma Karlsson
2019-08-13
Emma Karlsson