Skip to main content

Antagningsseminarier vårterminen 2016

Antagningsseminarierna äger oftast rum i konferensrummet M70 (utanför avdelning M72). Seminarier startar kl. 11.40, 12.00 och 12.20. Varje seminarium ska omfatta högst 10 minuters presentation på engelska följt av 10 minuters diskussion och frågor.

Antagningsseminarier vårterminen 2016
19 januari
16 februari
22 mars
19 april
17 maj
14 juni
Mer information om antagning
Forskarutbildning