Antagningsseminarier vårterminen 2016

Antagningsseminarierna äger oftast rum i konferensrummet M70 (utanför avdelning M72). Seminarier startar kl. 11.40, 12.00 och 12.20. Varje seminarium ska omfatta högst 10 minuters presentation på engelska följt av 10 minuters diskussion och frågor.

Antagningsseminarier vårterminen 2016    
19 januari    
16 februari    
22 mars    
19 april    
17 maj    
14 juni    
Mer information om antagning 
Forskarutbildning 
   
Antagning