Antagning till forskarutbildning

Sidan vänder sig till dig som är/ska bli handledare till doktorand på MedH.
Antagningsprocessen sker i flera steg, enligt nedan

Rutinbeskrivning

Ansökan om Grönt ljus

Att göra:

Ansökan om Grönt ljus behandlas en gång per månad.

Blanketten finns här: https://medarbetare.ki.se/blanketter-och-dokument-inom-forskarutbildning

Intyg på genomgången handledarutbildning ska bifogas.

Godkänt Grönt Ljus – information återkopplas av Ulrika Markne.

Ansökan ska vara utbildningsadministratören tillhanda senast en vecka innan mötet om beslut om Grönt ljus. 

Lämnas till: 

Ulrika Markne

Godkänns av:

Petter Höglund

Klas Karlsson

Mattias Svensson

Datum för beslut om Grönt ljus

2 april

7 maj

4 juni

Datum för beslut om Grönt ljus hösten 2020

13 augusti

3 september

1 oktober

5 november

3 december

Inrättande av doktorandplats

Att göra:

När det Gröna Ljuset är godkänt kan ansökan om Inrättande av doktorandplats lämnas in. Möten hålls en gång per månad.

Blankett finns här: https://medarbetare.ki.se/blanketter-och-dokument-inom-forskarutbildning

Godkänt Inrättande – information återkopplas av Ulrika Markne.

Ansökan ska vara utbildningsadministratören tillhanda senast två veckor innan möte för beslut. 

Lämnas till:

Ulrika Markne

Godkänns av: 

Forskarutbildningsnämnd

Datum för möten

26 mars

30 april

26 maj

25 juni

Datum för möten hösten 2020

27 augusti

24 september

22 oktober

26 november

17 december

Rekrytering

När Inrättandet av doktorandplats är godkänt kan rekrytering påbörjas. Rekryteringsprocessen innefattar annonsering, behörighetsgranskning och ev. uppehållstillstånd.

Obs. vid undantag från utlysning (ej annonsering) kontakta utbildningsadministratören.

Ansvarig: Ulrika Markne


Annonsering

Rekryterande chef mejlar till HR Partner, ansvarig för rekryteringsannonsering vid institutionen.

Mejlet innehåller följande info:

 • Befattning
 • Tidsbegränsad anställning (4 år enligt Högskoleförordningen)
 • När annonsen bör publiceras och hur länge den ska annonseras (minst 3 veckor)
 • Förslag på annonstext
 • (HR Partner kan skicka exempelannonser om så önskas)
 • Projektet är tydligt beskrivet
 • Önskvärda personliga egenskaper är beskrivna
 • Behörighetsgranskning

Ansvarig: Anna Pavlovic 

När HR partner publicerat annonsen påbörjar UF behörighetsgranskningen av alla kandidater.

 • Rekryterande chef(er) får behörighet i Varbi samt inloggningsuppgifter.
 • Rekryterande chef tillåts kontakta aktuella kandidater som är markerade som behöriga i Varbi.
 • 3 dagar innan annonseringstiden löpt ut genereras ett mail om kvarvarande rekryteringstid. Rekryterande chef ansvarar då för att meddela om annonsen ska förlängas.

OBS! Det går inte att göra efter att annonseringstiden löpt ut.

UF meddelar rekryterande chef och HR när alla kandidater är behörighetsgranskade. Nu kan utvald kandidat informeras att denne gått vidare i processen. VIKTIGT! Kandidaten är inte antagen till forskarutbildning och får därför inte bli lovad en anställning eller studieplats.
 

Behörighetsutlåtande

När rekryterande chef valt en kandidat ska denne mejla kandidatens namn till UF (doctoraleligibility@ki.se) samt cc:a HR Partner som sedan  återkommer med ett behörighetsutlåtande.

 

Uppehållstillstånd/samordningsnummer

Om kandidaten inte är svensk medborgare kontakta HR-partner. Ifall kandidaten inte har ett medborgarskap ifrån ett EU/ EES land måste HR-Partner tillsammans med kandidat och rekryterande chef skicka in en ansökan om uppehållstillstånd till Migrationsverket. Kandidaten tillåts inte börja innan uppehållstillståndet är godkänt. Ifall kandidaten har medlemskap i ett EU/EES land ska HR-Partner skicka in en ansökan om samordningsnummer till Skatteverket. OBS! Handläggningstiden hos Migrationsverket kan ta 3-6 månader och måste vara godkänt innan kandidaten tillåts börja.

Ansvarig: Anna Pavlovic 

Antagning till utbildning på forskarnivå

Att göra: 

När rekryteringen är klar kan handledaren ansöka om att anta den utvalda kandidaten till forskarutbildning. Blanketten Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå lämnas in av handledaren. Gäller det en klinisk doktorand ska intyg bifogas där klinikchefen styrker att tid och resurser finns för den planerade forskarutbildningen.

Beslut fattas löpande.

Antagningsbeslut – information återkopplas av Ulrika Markne till handledare och doktorand.

Lämnas till:

Ulrika Markne

Beslut fattas av:

Petter Höglund

Mattias Svensson

Anställningsavtal

Att göra:

Anställningsavtal skrivs på ett år i taget. Lön utgår efter doktorandstegen.

Ansvarig: Ulrika Markne

ISP – Individuell studieplan

Att göra:

När antagningen är klar ska den individuell studieplan (ISP) upprättas och doktoranden ska hålla ett ISP seminarium.

Före seminariet: Senast en månad efter studiestart lämnar doktorand och handledare in ett förslag på ISP till utbildningsadministratören, inklusive bilagor men utan underskrifter. (Digitala ISP programmet är på gång)

Studierektor tillsammans med forskarutbildningsnämnd granskar och återkopplar.

Lämnas till:

Ulrika Markne

Beslutas av:

Mattias Svensson

ISP-seminariet: Ska genomföras inom tre månader från antagning. Respektive enhet ansvara för seminariet som skall annonseras, kontakta MedHs kommunikatör. Annonseras av: Emma Karlsson

Efter seminariet: Inom 3 månader, Doktoranden fyller i datum för ISP seminariet och lämnar därefter in originalet med samtliga underskrifter. Endast bilagor som har reviderats behöver lämnas in igen. Därefter fastställs den individuella studieplanen av studierektor.