Annonsera halvtid/disputation på MedH

Välj om du vill annonsera en halvtidskontroll eller en disputation.
Fyll i datum för ditt event
Fyll i den tid ditt event börjar. Till exempel: 15.00
Fyll i adress och namn på lokalen som är bokad
Fyll i namn och enhet för huvudhandledaren
Fyll i vilka som är bihandledare och vilket universitet/enhet de arbetar vid
Fyll i vem som är opponent och vilket universitet/enhet personen tillhör
Fyll i om någon annan än doktoranden ska stå som kontaktperson
Här fyller du i övrig information du vill ska synas vid annonsering