A-Ö på MedH

A

Administrativ chef

Klas Karlsson

Arkiv

Gabriel Larsson

Arbetsmiljögrupp

Ordförande: Mari Gilljam och Elisabeth Henriksson

Se alla medlemmar

 

B

Badge (e-tjänstekort, passerkort)

Alla som arbetar i Karolinska sjukhusets lokaler ska bära en badge (e-tjänstekort). Det är en värdehandling som visar att man är behörig att vistas inom Karolinska. Om du är ny medarbetare på MedH kontakta någon av följande administratörer för att få hjälp med beställning av badge:

Enheten för endokrinologi och diabetes: Lena Lindberg

Enheten för gastroenterologi och reumatologi: Annika Karlsson (gastro) och Karin Sendek (reuma)

Centrum för hematologi och regenerativ medicin: Malin Engberg

Enheten för infektionssjukdomar och hud: Mary Hyll

Metabolism: Lena Emtestam

Centrum för infektionsmedicin: Margit Ekström

Administration: Anastasia Urban

 

D

Diarieföring

Gabriel Larsson

 

F

Forskarutbildning

Studierektor: Petter Höglund

Administratör: Anastasia Urban

Läs mer

Friskvård

Hälsoinspiratör: Mary Hyll

Friskvård vid KI

Fackliga representanter: se samverkan

Försäkringar

Läs om KI:s olika försäkringar 

 

G

Grundutbildning 

Grundutbildningsansvarig: Hans Gyllenhammar

Administratör: Karin Sendek

 

H

HR

Institutionens HR ansvarig: Christina Johansson

Centrala HR avdelningen

 

I

IT

Edgardo Faune, IT-ansvarig

Niclas Henriksson, IT- tekniker

 

L

Lokalbokning

KI:s egna lokaler i Huddinge och Solna kan bokas via: TimeEdit

Löneadministratör

Britta Eklund, centrala personalavdelningen

 

M

Miljö- och hållbar utveckling

Institutionens samordnare: Emma Karlsson

KI:s hållbarhetsarbete

 

N

Nyhetsbrev

MedH har ett webbaserat nyhetsbrev som skickas ut via e-post till alla medarbetare på institutionen. Redaktör: Emma Karlsson

Läs MedH Nytt

 

P

PA-webben (Primula)

Primula är KI:s system för löne- och personaladministration. Det används för att t.ex. söka semester eller registrera en resa. Du loggar in med samma KI-login som till ditt e-post konto.

Log in - PA-webben

Pendelbussen

Åk direktbussen mellan Huddinge och Solna.

Se tidtabell

Prefekt

Jan Bolinder

Passerkort - se Badge

Personalhandboken

Innehåller information för KI-anställda om arbetstid, semester, bisysslor, pension med mera.

KI:s personalhandbok

Post

Post går iväg från respektive enhet cirka 11:00. Brev med KI:s streckkod kan även läggas på blårandiga KI-lådor, som bland annat finns vid sjukhusentrén, och töms klockan 18.30.

 

R

Rekrytering

Christina Johansson, HR ansvarig

Klas Karlsson, Administrativ chef

Repro

Reprocentralen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge kopierar serier av material som blanketter och utbildningsmaterial.repro.huddinge@karolinska.se Telefon: 08- 585 800 95. Internadress: C2 48, Plan 4 under Apoteket

Resor

Reseorder - OBS! Ska upprättas och godkännas av närmaste chef innan resan bokas. Vid frågor: kontakta administrationen

Bokning av resor 

Reseräkningar och utlägg - kontakta din enhetsadministratör 

Restauranger på respektive campus

Restauranger

 

S

Samverkansgrupp

Representanter för arbetsgivaren: Jan Bolinder och Christina Johansson

Fackliga representanter: Mats Rudling (SACO), Edgardo Faune (OFR) 

Sjukanmälan/friskanmälan

Sjukanmälan görs till följande kontaktpersoner på enheterna:

Endokrinologi/Lipidlaboratoriet: Lena Lindberg

Metabolism: Lena Emtestam

CIM: Margit Ekström

HERM: Annette Engström

ICMC: 

Hjärt- och lungsjukdomar, Gastroenterologi och reumatologi, Infektionssjukdomar och hud samt Administrationen: Klas Karlsson 

OBS! Du friskanmäler dig själv när du är tillbaka på jobbet igen via Primula/PA-webben!

Skyddsombud

Huvudskyddsombud Anna-Lee Jansén 08-517 726 63

Se arbetsmiljögruppen

 

T

Telefoni

Edgardo Faune

Tryckeri - se Repro

 

U

Utbildning

Utbildning vid MedH

Se även forskarutbildning och grundutbildning. 

 

V

Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan

Läs MedHs senaste VB och VP

 

W

Webbansvarig

Emma Karlsson

Saknar du något i A-Ö-listan? Hör i så fall av dig till emma.karlsson@ki.se