Webbplatser och webbsidor på KI

This page in English

Vilken typ av webbplats eller webbsida fungerar bäst för att presentera min verksamhet?

Beroende på vilken verksamhet det gäller finns det tre olika sätt:

Verksamhet som bedrivs vid KI

Om det som ska presenteras är en del av KI - dvs forskning, utbildning, administration - så ska informationen presenteras inom ramen för ki.se. 

Ett forskningsprojekt, studie, information om en enkät etc. ska finnas på institutionens webbplats. Presentationen går att utforma på många olika sätt, antingen en sida om det inte är så mycket information, eller en landningssida när det finns behov av att presentera och hålla ihop ett större material med många delar och undersidor.

När informationen ligger på ki.se blir den användbar och alla KI:s målgrupper kan nås (man känner igen sig och det finns en systematik), trovärdig (det är tydligt att KI är avsändare) och hittbar (systemet vi använder har alla komponenter som behövs för att en redaktör ska göra rätt och ki.se har hög rank i googles sök).

Det finns också en kontinuerlig förvaltning och utveckling av det verktyg som används (Drupal) på central nivå samt ett distribuerat redaktörsansvar med en huvudansvarig redaktör på varje institution. 

Domännamn

Domännamnet blir alltid ki.se/institution/xxx. Det finns också möjlighet att vid behov ha kortadresser till en sida - s.k. alias. 

Kom igång

Om du behöver en sida på ki.se - kontakta huvudredaktören på din institution

Samarbeten med andra

Exempel på hur en wordpressajt kan se ut.Om det som ska presenteras är ett samarbete med någon annan part där KI är avsändare men där webbplatsen behöver vara mer neutral i sin utformning, finns det möjlighet att använda KI:s Wordpress-installation.Typiskt exempel på denna typ av webbplats är centrumbildningar eller nätverk som koordineras av KI. Webbplatsen går att utforma fritt och det finns möjlighet att ha många olika avsändare.

Man är själv sajtansvarig för dessa sajter, men det finns upphandlade konsulter som kan hjälpa till med innehåll etc som vi kan förmedla.

Domännamn

Domännamnet blir alltid xxx.ki.se.

Kom igång

Ansök om en wordpress-sajt genom att fylla i detta formulär: http://ki.se/medarbetare/wordpressajt.

Verksamheten hör inte till KI

Om det som ska presenteras har med KI att göra, men där KI inte är huvudsaklig avsändare utan en bland många intressenter så kan webbplatsen inte ligga under KI:s domän. I dessa fall får man gå på stan och göra något på egen hand. Domänen får inte innehålla något med "ki" och utseendet får inte likna KI.

Domännamn

Vi kopplar inte domäner (xxx.se) utanför KI till en sajt på KI. 

Institutioner

Alla institutioner har sina webbplatser på ki.se. Här presenteras KI:s verksamhet i form av utbildning, forskning m.m. Se också Verksamhet som bedrivs vid KI.

Biblioteket

Universitetsbiblioteket har en egen webbplats, som sköts och driftas av KIB. 

Webbpublicering