Webbkurs om diskrimineringslagen och lika villkor på KI

KI:s webbkurs om diskrimineringslagen och lika villkor finns tillgänglig för alla studenter och anställda vid KI. Den tar ungefär en timme att genomföra. 

Syftet med kursen är att du ska känna till den lagstiftning för universitet och högskolor som finns i Sverige avseende diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling samt KIs tillämpning av reglerna och KIs ärendehantering. 

Gör utbildningen som en introduktion till lika villkor vid KI. Du kan sedan komplettera med seminarier och föreläsningar. Information om dessa läggs upp på sidan om Lika villkor mfl platser. 

Så kommer du åt kursen
Logga in i kurs- och programwebben Ping Pong med ditt vanliga KI-ID.
Om du inte har något konto kontaktar du 
IKT-pedagogerna, universitetsbiblioteket. Under fliken ”aktiviteter” kan du välja visa katalog. Välj Webbkurs om lika villkor vid Karolinska Institutet genom att klicka på starta. 

Jämställdhet