Vill du medverka vid ForskarFredag Stockholm den 28 september 2018?

Publicerat 2018-04-06 11:39. Uppdaterat 2018-04-16 17:11

Nu är det dags att dra igång rekryteringen av forskare och doktorander från Karolinska Institutet som vill vara med och bidra till en eller flera aktiviteter under ForskarFredag Stockholm 2018, fredagen den 28 september! På programmet står prova på-aktiviteter, shower, föreläsningar och många andra möjligheter för allmänheten (främst elever i årskurs 9 och gymnasiet) att möta forskare.

Stockholmsevenemanget äger rum under dagtid (preliminärt kl. 9-16) vid huvudarenorna Vetenskapens hus och AlbaNova vid Stockholms universitet på Roslagstullsbacken.

KI:s medverkan i ForskarFredag Stockholm är huvudsakligen koncentrerad till fredagen, den 28 september, men möjlighet finns även att delta i aktiviteter planerade till lördagen den 29 september då 2018 års evenemang utökas till två dagar. Både nya och tidigare deltagare är varmt välkomna att delta!

Anmäl intresse

Anmäl intresse så snart som möjligt, dock senast den 30 april, för att delta i en eller flera av följande programpunkter via e-post till Helena Mayer projektledare för KI:s medverkan i ForskarFredag vid kommunikationsavdelningen. Meddela vilken eller vilka aktiviteter du önskar delta i, samt om ni är flera som planerar gemensam medverkan. Vi matchar därefter forskare och aktivitet efter bästa förmåga.

  • Prova-på aktiviteter (utställning)
    Utställningen är kärnan i ForskarFredags program, där besökarna får chans att låta leklusten och nyfikenheten styra. Har du något du kan visa upp, demonstrera, eller låta besökarna prova på? Då är det här rätt aktivitet för dig! Vi rekommenderar att man är minst två personer som hjälps åt och byts av under dagen.
  • Dialog med skolklass
    En forskare och en skolklass, förberedd med frågor till dig, får chans att mötas under ca 45 minuter för ett dialogsamtal i lugn miljö. Medföljande lärare tar kontakt med forskaren i förväg för avstämning. Finns även möjlighet att åka ut till skolor och träffa eleverna där istället för på Vetenskapens Hus eller AlbaNova.
  • Tre forskare berättar
    3-5 gånger under dagen drar vi igång en runda av forskarpresentationer. Vid varje tillfälle berättar tre forskare från olika discipliner i ca 10-12 minuter om sig själva, sin forskning och vägen dit. Det hela avslutas med en frågestund ledd av en moderator.

ForskarFredag i Stockholm arrangeras av Vetenskapens Hus. Medarrangörer är Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet.

Länkar

LärandeSamhälleSamverkan