Viktiga datum - Disputationskommittén

This page in English

Disputationskommittén har möten varannan vecka, med undantag för sommarperioden. Nedanstående datum är satta med tanke på att du ska hinna med alla moment inför din disputation utan tidspress. Disputation och förhandsgranskning av delarbeten ska ske inom disputationsterminerna.


Vårterminen 2019

Möte Deadline Tidigast möjliga disputationsdag
2019-01-08 2018-12-13 2019-03-15
2019-01-22 2019-01-07 2019-03-29
2019-02-04 2019-01-22 2019-04-12
2019-02-18 2019-02-05 2019-04-26
2019-03-05 2019-02-19 2019-05-10
2019-03-19 2019-03-04 2019-05-24
2019-04-01 2019-03-19 2019-06-05
2019-04-29 2019-04-11 2019-06-19
2019-05-14 2019-04-29 2019-08-30
2019-05-27 2019-05-13 2019-09-13
2019-06-11 2019-05-23 2019-09-27

Höstterminen 2019

Möte Deadline Tidigast möjliga disputationsdag
2019-08-20 2019-08-06 2019-10-25
2019-09-03 2019-08-20 2019-11-08
2019-09-16 2019-09-02 2019-11-22
2019-09-30 2019-09-16 2019-12-06
2019-10-15 2019-10-01 2019-12-19
2019-10-29 2019-10-15 2020-01-17
2019-11-12 2019-10-29 2020-01-31
2019-11-25 2019-11-11 2020-02-14
2019-12-09 2019-11-25 2020-02-28

Disputationsterminer

Vårterminen 2019: 7 januari - 19 juni

Höstterminen 2019: 12 augusti - 18 december

Vårterminen 2020: 7 januari - 19 juni

Höstterminen 2020: 10 augusti - 18 december

Disputationskommittén är utsedd av Kommittén för utbildning på forskarnivå för att kontrollera att reglerna för examination följs samt för att säkerställa högsta möjliga kvalitet på avhandlingar från Karolinska Institutet. Kommittén sammanträder både i Solna och i Huddinge.

Ledamöter i disputationskommittén

Ordförande

Erik Sundström

Lena Palmberg

Övriga ledamöter

Maria Eriksson

Mia von Euler

Claes Frostell

Cecilia Götherström

Sigridur Kalman

Mattias Svensson

Karin Loré

Per-Arne Lönnqvist

Herwig Schüler

André Stark

Margaret Sällberg Chen

Cilla Söderhäll

Agneta Åkesson

Doktorandrepresentanter

Benedek Bozoky

Katharina Susek

Kontakt

Frågor om disputationsprocessen

Disputationskommittén

E-post: disputation@ki.se

Handläggare

Sofie Petersson

Telefon: 08-524 865 52
Enhet: Enheten för Antagning, Examen och Disputation
E-post: sofie.petersson@ki.se

Handläggare Disputationskommittén

Gunilla Hovén Malinowski

Telefon: 08-524 860 22
E-post: Gunilla.Hoven-Malinowski@ki.se

Handläggare Disputationskommittén

Catherine Bollö

Telefon: 08-524 863 62
E-post: catherine.bollo@ki.se

DoktorandForskarutbildning