Viktiga datum - Disputationskommittén

This page in English

Disputationskommittén har möten varannan vecka, med undantag för sommarperioden. Nedanstående datum är satta med tanke på att du ska hinna med alla moment inför din disputation utan tidspress. Disputation och förhandsgranskning av delarbeten ska ske inom disputationsterminerna.

Vårterminen 2018

Möte Deadline Tidigast möjliga disputationsdag
2018-01-08 2017-12-11 2018-03-16
2018-01-22 2018-01-08 2018-03-29
2018-02-05  2018-01-23  2018-04-13
2018-02-19  2018-02-05  2018-04-27
2018-03-06  2018-02-20  2018-05-11
2018-03-19  2018-03-05  2018-05-25
2018-04-10 2018-03-22  2018-06-15
2018-04-23  2018-04-09  2018-08-17
2018-05-07 2018-04-19 2018-08-31
2018-05-21 2018-05-03 2018-09-14
2018-06-04 2018-05-21 2018-09-28

Höstterminen 2018

Möte Deadline Tidigast möjliga disputationsdag
2018-08-20 2018-08-06 2018-10-26
2018-09-03 2018-08-20 2018-11-09
2018-09-17 2018-09-03 2018-11-23
2018-10-01 2018-09-17 2018-12-07
2018-10-15 2018-10-01 2018-12-19
2018-10-29 2018-10-15 2019-01-18
2018-11-12 2018-10-29 2019-02-01
2018-11-26 2018-11-12 2019-02-15
2018-12-10 2018-11-26 2019-03-01

Disputationsterminer

Vårterminen 2018: 8 januari - 20 juni

Höstterminen 2018: 13 augusti - 19 december

Disputationskommittén är utsedd av Styrelsen för forskarutbildning för att kontrollera att reglerna för examination följs samt för att säkerställa högsta möjliga kvalitet på avhandlingar från Karolinska Institutet. Kommittén sammanträder både i Solna och i Huddinge.

Ledamöter i disputationskommittén

Ordförande

Erik Sundström

Lena Palmberg

Övriga ledamöter

Adnane Achour

Maria Eriksson

Mia von Euler

Claes Frostell

Dagmar Galter

Sigridur Kalman

Claudia Lampic

Karin Loré

Per-Arne Lönnqvist

Margaret Sällberg Chen

Lena Wettergren

Klas Wiman

Ulrika Ådén

Agneta Åkesson

Doktorandrepresentanter

Simone Schwank

Ayla de Paepe

Kontakt

Frågor om disputationsprocessen

Disputationskommittén

E-post: disputation@ki.se

Handläggare Disputationskommittén

Gunilla Hovén Malinowski

Telefon: 08-524 860 22
E-post: Gunilla.Hoven-Malinowski@ki.se

Handläggare Disputationskommittén

Catherine Bollö

Telefon: 08-524 863 62
E-post: catherine.bollo@ki.se

DoktorandForskarutbildning