Vidareutveckling av Medarbetarportalen

Du som är anställd eller knuten till Karolinska Institutet har idag tillgång till intern information via Medarbetarportalen. Information som kräver inloggning finns också på institutionernas lokala sidor.

Nu utvecklar vi medarbetarportalen för att den ska kunna omfatta även material som kräver inloggning. När du som användare loggat in på sidan eller på din dator på arbetsplatsen visas information anpassad till dina personliga behov. Detta handlar dels om nyheter, kalenderhändelser och verktyg som du får tillgång till baserat på vilken institution du tillhör, men även möjligheter att själv styra vad du vill se på din ingångssida. I inloggat läge ser du även information som inte behöver eller ska kunna nås av alla.

För dig som redaktör blir det lättare att arbeta med hemsidan när alla använder samma system. Vi avslutar verktyget Polopoly och vidareutvecklingen sker i publiceringsverktyget Drupal 8 som även ki.se kommer att gå över till. 

Plan

Här är en plan för arbetet med vidareutvecklingen. De olika stegen kommer att genomföras under våren 2018, med lansering efter sommaren.

Vidareutveckling av Medarbetarportalen

Grund

Den tekniska grunden är klar inklusive styleguide. Inget syns utåt ännu.

Teknik

Uppgradering av Medarbetarportalen - vi går över till Drupal 8 som är nästa version av publiceringsverktyget.

Identitet

Nu kan du logga in - Medarbetarportalen vet därmed vem du är på KI. Fortfarande ser du samma information som innan.

Innehåll

Centralt och lokalt innehåll börjar komma på plats. Nyheter och sidor först, sedan kalender.

Personlig 

Startsidan efter inloggning blir personlig och du kan snart själv påverka vilket innehåll du ser.

Verktyg

Genvägar till verktyg är på plats.

Lansering

Den vidareutvecklade medarbetarportalen bör vara klar för lansering hösten 2018.

Styrgrupp

Marie-Louice Isacson, tf kommunikationsdirektör (ordförande)
Ingrid Palmér planeringsdirektör
Susanne Torell, enhetschef, IT-avdelningen
Olle Söder, professor/överläkare, institutionen för kvinnors och barns hälsa
Jenny Degerholm Langsmo, administrativ chef på institutionen för laboratoriemedicin

Teamet

Vendela Magnusson, projektledare
Jenny Hermansson, webteamet, kommunikationsavdelningen
Jenny Thorell, webteamet, kommunikationsavdelningen
Viktoria Olausson, projektkommunikatör
Tomas Erikson, ITA
Kristina Sommar, ITA

Kontakt

Kommunikatör

Kommunikatör digitala tjänster

Viktoria Olausson

Telefon: 08-524 865 35
Enhet: Internkommunikation och verksamhetsstöd
E-post: viktoria.olausson@ki.se

Projektledare 

Projektledare

Vendela Magnusson

Enhet: Internkommunikation och verksamhetsstöd
E-post: vendela.magnusson@ki.se