Vidareutveckling av Medarbetarportalen

This page in English

Du som är anställd eller anknuten vid Karolinska Institutet har idag tillgång till intern information via Medarbetarportalen. Information som kräver inloggning finns också på institutionernas lokala sidor.

”One stop shop” - Målet är att bygga ett ställe där all information finns – så att medarbetarna inte ska behöva besöka många ställen.

Nu utvecklar vi medarbetarportalen för att den ska kunna omfatta även material som kräver inloggning. När du som användare loggat in på sidan eller på din dator på arbetsplatsen kommer information anpassad till dina personliga behov att visas. Detta handlar dels om nyheter, kalenderhändelser och verktyg som du får tillgång till baserat på vilken institution du tillhör, men även möjligheter att själv styra vad du vill se på din ingångssida. I inloggat läge kommer du även att se information som inte behöver eller ska kunna nås av alla. 

För dig som redaktör blir det lättare att arbeta med hemsidan när alla använder samma system. Vi avslutar verktyget Polopoly och vidareutvecklingen sker i publiceringsverktyget Drupal 8 som även ki.se kommer att gå över till. 

Plan

Här är en plan för arbetet med vidareutvecklingen. Utvecklingen är beroende av projektet med att införa ett nytt ID- och access-system (IDAC). När lanseringen börjar närma sig informerar vi om detta, med möten och workshops för redaktörer. 

Vidareutveckling av Medarbetarportalen

Grund

Den tekniska grunden är klar, men inget syns utåt ännu.

Teknik

Uppgradering av Medarbetarportalen - vi går över till Drupal 8 som är nästa version av publiceringsverktyget.

Identitet

Nu kan du logga in - Medarbetarportalen vet därmed vem du är på KI. Fortfarande ser du samma information som innan.

Innehåll

Centralt och lokalt innehåll börjar komma på plats. Nyheter och sidor först, sedan kalender.

Personlig 

Startsidan efter inloggning blir personlig och du kan snart själv påverka vilket innehåll du ser.

Verktyg

Genvägar till verktyg är på plats.

Lansering

Den vidareutvecklade medarbetarportalen lanseras.

Vanliga frågor

Kommer vi fortsatt att kunna se andra institutioners info?

Allt på Medarbetarportalen som är öppet idag kommer att fortsätta vara öppet. Vissa saker kommer att begränsas till alla som har KI-ID, precis som innehåll som idag kanske ligger kvar på enstaka Polopoly-installationer. Och vissa saker kommer att begränsas till grupper OM dessa grupper finns i personaldatabasen. Det kan tex motsvara visst innehåll som idag ligger avgränsat på Share. Skälet till att avgränsa innehåll kommer främst att vara för att folk ska slippa se sånt som inte angår dem, inte att det skulle vara hemligt. Exempel är semesterlistor för en viss avdelning eller en inbjudan till ett event avsett för personal på en specifik institution.

Kommer vi att kunna dela information till personer som har en viss roll eller sitter i en viss byggnad?

Detta är ett starkt önskemål från verksamheten. Det är också något vi hoppas kunna lösa på sikt, men det kanske inte kommer med i första lanseringen. 

Vad innebär vidareutvecklingen för redaktörer?

Tidplan för redaktörer

Workflow-workshop för redaktörer, där vi tittar på arbetsflöden för publicering kommer att hållas ca en månad innan lansering
Under migrering stängs redaktörsgränssnittet i några dagar, medan innehållet automigreras till Drupal 8. 

Vad innebär övergången till Drupal 8 för redaktörer?

I och med att vi går över till den nya Medarbetarportalen, får vi ett nytt gränssnitt och går samtidigt över till Drupal 8. Du kommer att känna igen dig som redaktör, men vissa saker blir annorlunda och/eller förbättrade för redaktörer. Vi kommer att erbjuda verkstäder och workshops så att du ska få möjlighet att bekanta dig med Drupal 8 i god tid.

Hur blir det med migreringen för redaktörer?

Medarbetarportalens sidor, promos, landningssidor och vissa nyheter kommer att automigreras under några dagar. Under den tiden är det bäst att inte redigera något eftersom dessa ändringar inte kommer att sparas. Vi kommer att göra viss handpåläggning åt dig på landningssidor på medarbetarportalen då utseendet för dessa kommer att vara något annorlunda i det nya gränssnittet.
När du redigerar en sida för första gången efter migreringen så kommer du att behöva flytta delar av innehållet till nya platser och spara om. Detta kommer du att få veta mer om i tid inför migreringen.

Styrgrupp

Marie-Louice Isacson (ordförande)
Caroline Runéus, kommunikationsdirektör
Gustaf Risling enhetschef, IT-avdelningen
Jill Jönsson, förvaltningsobjektet ki.se:s styrgruppsordförande

Teamet

Vendela Magnusson, processledare
Jenny Hermansson, utvecklingsledare, kommunikationsavdelningen
Jenny Thorell, webbteamet, kommunikationsavdelningen
Viktoria Olausson, projektkommunikatör, kommunikationsavdelningen
Tomas Erikson, ITA
Kristina Sommar, ITA

Kontakt

Kommunikatör

Kommunikatör digitala tjänster

Viktoria Olausson

Telefon: 08-524 865 35
Enhet: Internkommunikation och verksamhetsstöd
E-post: viktoria.olausson@ki.se