Vidareutveckling av ki.se

This page in English

Karolinska Institutets webbplats ki.se är byggd i publiceringsverktyget Drupal. Nu är det dags att uppdatera det verktyget till nästa version. Vi passar på att genomföra en del utveckling samt bädda för vidareutveckling av Medarbetarportalen. 

Detta är den första delen av projektet Vidareutveckling av Drupal och Medarbetarportalen. Förutom en uppdatering till ett säkrare och bättre verktyg så kommer utseendet att skapas om och bli mer modernt med ett lättanvänt gränssnitt. Startsidan görs om och en ny toppnavigering (genvägar) kommer att följer med genom hela sajten. Under huven innebär utvecklingen att det blir lite annorlunda för redaktörerna att arbeta i verktyget. 

Tidsplan

Mars - april

 • Fortsatt utveckling och testning
 • Städdags
 • Öva på Drupal 8

Maj - semester

 • Migrering från ki.se
 • Anpassa landningssidor och ev. sidor
 • Lansering av ki.se i Drupal 8

Efter sommaren

 • Lansering av VMP
 • Skapa lokalt innehåll

Vad innebär detta för redaktörer? 

Du kommer att känna igen dig som redaktör, men vissa saker blir annorlunda och förbättrade för redaktörer. Vi kommer att erbjuda verkstäder och workshops så att du ska få möjlighet att bekanta dig med Drupal 8 i god tid. Allt innehåll kommer att automigreras med några undantag. Dessa är: 

 • Opublicerade sidor (utkast)
 • Passerade kalenderhändelser
 • Dokument som inte är inlänkade
 • Formulär

Allt migrerat innehåll kommer att se ut som innan utom landningssidor. Dessa behöver redigeras om litegrann. Bilder som migreras kommer hamna i en egen mapp och kommer kunna visas på migrerade sidor men inte återanvändas. Foton och illustrationer kommer fortsatt att ligga i mediabanken och länkas in istället för att laddas upp i Drupal. 

Efter migrering kommer den gamla ki.se ligga kvar publikt i ca två veckor. Ändringar som görs på den sparas inte, så uppdateringar behöver under denna period göras även på den nya sajten. Alla berörda kommer att få instruktioner i god tid samt stöd från webbteamet. Redaktörsgränssnittet förbättras med bland annat bättre överblick över publicerat innehåll och flexiblare innehållslistor.

Vad ska jag som redaktör göra?

Inför migrering är det välkommet om du passar på att städa så att så lite inaktuellt material som möjligt följer med. Ta hjälp av verktyget siteimprove (vet du inte vad Siteimprove är, fråga din huvudredaktör eller webbteamet). Tänk gärna över vilken målgruppen är för innehållet. Om målgruppen är helt intern så ska materialet flyttas till Medarbetarportalen.

I god tid innan migrering kommer vi att bjuda in dig till den nya övnings-siten Drupalkurs, och utbildningen i ki.se där du kan öva på det som är nytt. Du som redan arbetar i Drupal kommer bara att behöva uppdatera dig kring det senaste medan nya redaktörer får genomgå utbildningen och certifieringen som vanligt. När lanseringen börjar närma sig så stänger vi utbildningen i Drupal 7. 

Hur går det med vidareutveckling av Medarbetarportalen?

Eftersom lanseringen av Drupal 8 för hela ki.se tidigarelagts så har vidareutvecklingen av Medarbetarportalen med möjlighet till inlogg skjutits på till efter sommaren. Vi kommer löpande att informera om utvecklingen kring det delprojektet här. 

Styrgrupp

Marie-Louice Isacson (ordförande)
Caroline Runéus, kommunikationsdirektör
Gustaf Risling enhetschef, IT-avdelningen
Jill Jönsson, förvaltningsobjektet ki.se:s styrgruppsordförande

Teamet

Vendela Magnusson, processledare
Jenny Hermansson, utvecklingsledare, kommunikationsavdelningen
Jenny Thorell, innehållsstrateg, kommunikationsavdelningen
Viktoria Olausson, projektkommunikatör, kommunikationsavdelningen
Tomas Erikson, teknisk projektledare, ITA
Kristina Sommar, objektspecialist, ITA

Kontakt

Kommunikatör

Kommunikatör digitala tjänster

Viktoria Olausson

Telefon: 08-524 865 35
Enhet: Internkommunikation och verksamhetsstöd
E-post: viktoria.olausson@ki.se