Vidareutveckling av ki.se

This page in English

Karolinska Institutets webbplats ki.se är byggd i publiceringsverktyget Drupal. Nu är det dags att uppdatera det verktyget till nästa version. Vi passar på att genomföra en del utveckling av hela webbsidan samt bädda för ytterligare vidareutveckling av Medarbetarportalen. 

Detta är den första delen av projektet Vidareutveckling av Drupal och Medarbetarportalen. Förutom en uppdatering till ett säkrare och bättre verktyg så kommer allt innehåll (nästan - se detaljer nedan) att automigreras till en ny plattform med omskapat, mer modernt utseende och ett lättanvänt gränssnitt. Startsidan görs om och en ny toppnavigering (genvägar) kommer att följa med genom hela sajten. Under huven innebär utvecklingen att det blir lite annorlunda för redaktörerna att arbeta i verktyget. 

Här kan du se en preliminär bild av startsidan: 

Ki.se får ett nytt utseende i Drupal 8

Vad är nytt?

 • Alla nyheter och kalenderhändelser görs på samma ställe
 • Landningssidor är flexiblare och modernare, bland annat med möjlighet till ”Call to Action”
 • Alla bilder finns i mediabanken
 • Sidorna är byggda av block. Vad block är och hur de används kommer att förklaras i utbildning och i manual.
 • Flexiblare listor av t.ex. nyheter, kalenderhändelser, lediga jobb med mera
 • Bättre redaktörsgränssnitt
 • Menyn (snabblänkar) följer med på alla sidor

Ny struktur under huven

Kärnan i ki.se kommer att bestå av landningssida, sida, promos, formulär, dokument, bilder, koppling till personalkatalog och till Pubmed. 

Ki.se kommer att innehålla startsida, alla centrala sajter utom utbildning, alla institutioner, koppling till bibliometri och lite till. 
Utbildning kommer att innehålla programsidor och kurssidor
Nyheter kommer att innehålla externt och internt riktade nyheter och kalenderhändelser
Medarbetare kommer att innehålla möjlighet att logga in (senare) profilsidor och internt riktade nyheter och kalenderhändelser

Struktur för ki.se i Drupal 8

Tidsplan

Mars - april

 • Fortsatt utveckling och testning
 • Städdags
 • Öva på Drupal 8

Maj - semester

 • 2-6 maj Migrering från ki.se
 • 7-17 maj Anpassa landningssidor och ev. sidor
 • 20-21 maj Lansering av ki.se i Drupal 8

Efter sommaren

 • Lansering av VMP
 • Skapa lokalt innehåll

Vad innebär detta för redaktörer? 

Du kommer att känna igen dig som redaktör, men vissa saker blir annorlunda och förbättrade. Vi kommer att erbjuda verkstäder och workshops så att du ska få möjlighet att bekanta dig med Drupal 8 i god tid. Allt innehåll kommer att automigreras med några undantag. Dessa är: 

 • Opublicerade sidor (utkast)
 • Passerade kalenderhändelser
 • Dokument som inte är inlänkade
 • Bilder som inte är inlänkade
 • Promos som inte är inlänkade
 • Formulär

Allt migrerat innehåll kommer att se ut som innan utom landningssidor. Dessa behöver redigeras om litegrann. Vanliga sidor kommer att se ut som innan men kräva lite extra arbete när du uppdaterar dem för första gången efter migrering. Ett exempel är att bilder som migreras kommer att visas på migrerade sidor men inte gå att återanvända. Du kommer därför att behöva spara bilderna och ladda upp dem på nytt för att använda dem när du omarbetar en migrerad sida. Foton och illustrationer kommer fortsatt att ligga i mediabanken och länkas in istället för att laddas upp i Drupal. 

Personnallistor kommer även i Drupal 8 att kunna göras så att de har en automatisk koppling till personaldatabasen. Däremot kommer migrerade kopplingar från Drupal 7 att brytas, så gamla personallistor ser helt okej ut för en besökare men uppdateras inte och kommer därmed så småningom att bli inaktuella i samma takt som personalförändringar sker. Alltså behöver dessa göras om inom rimlig tid efter migrering. 

Efter migrering kommer den gamla ki.se ligga kvar publikt i ca två veckor. Ändringar som görs där under denna tid sparas inte över lanseringsdatum. Så uppdateringar behöver under denna period göras även på den nya sajten. Alla berörda kommer att få instruktioner i god tid samt stöd från webbteamet. Redaktörsgränssnittet förbättras med bland annat bättre överblick över publicerat innehåll och flexiblare innehållslistor.

Vad ska jag som redaktör göra?

Inför migrering är det välkommet om du passar på att städa så att så lite inaktuellt material som möjligt följer med. Ta hjälp av verktyget siteimprove (vet du inte vad Siteimprove är, fråga din huvudredaktör eller webbteamet). Tänk gärna över vilken målgruppen är för innehållet. Om målgruppen är helt intern så ska materialet flyttas till Medarbetarportalen. 

I god tid innan migrering kommer vi att bjuda in dig till den nya övnings-siten Drupalkurs, och utbildningen i ki.se där du kan öva på det som är nytt. Du som redan arbetar i Drupal kommer bara att behöva uppdatera dig kring det senaste medan nya redaktörer får genomgå utbildningen och certifieringen som vanligt. När lanseringen börjar närma sig så stänger vi utbildningen i Drupal 7. 

Vem ansvarar för vad?

Utvecklingen är ett lysande tillfälle att påminna alla om vad som alltid gäller på ki.se. Alla sidor och landningssidor har en innehållsansvarig (content curator) och en redaktör (editor).  Dessa två roller kan innehas av samma person, men det händer ganska sällan. Många sätter gärna höga chefer eller redaktörer som innehållsansvariga, men de är ofta för långt bort från innehållet för att känna ansvar för det även om de ju är ytterst ansvariga.  Vi kan jämföra med James Bond. Han är redaktören, den som utför jobbet. M är innehållsansvarig - den som bestämmer vad som ska göras och när, och har koll på detaljerna. Premiärministern däremot kan fokusera på den stora bilden. Webbteamet är Q som fixar gadgets som gör det möjligt för Bond att arbeta. 

Innehållsansvarig äger och har ansvar för innehållet. Denne har ansvar för att
Innehållet är korrekt
Innehållet är komplett och uppdaterat
Innehållet svarar mot användares behov

Kommunikatör/webbredaktör har ansvar för att
Informationen är anpassad för webben
Informationens struktur och sammanhang
Text, bild och form hjälper användaren att hitta och göra rätt

Hur går det med vidareutveckling av Medarbetarportalen?

Eftersom lanseringen av Drupal 8 för hela ki.se tidigarelagts så har vidareutvecklingen av Medarbetarportalen med möjlighet till inlogg skjutits på till efter sommaren. Vi kommer löpande att informera om utvecklingen kring det delprojektet här.  

Styrgrupp

Marie-Louice Isacson (ordförande)
Caroline Runéus, kommunikationsdirektör
Gustaf Risling enhetschef, IT-avdelningen
Jill Jönsson, förvaltningsobjektet ki.se:s styrgruppsordförande

Teamet

Vendela Magnusson, processledare
Jenny Hermansson, utvecklingsledare, kommunikationsavdelningen
Jenny Thorell, innehållsstrateg, kommunikationsavdelningen
Viktoria Olausson, projektkommunikatör, kommunikationsavdelningen
Tomas Erikson, teknisk projektledare, ITA
Kristina Sommar, objektspecialist, ITA

Kontakt

Kommunikatör

Kommunikatör digitala tjänster

Viktoria Olausson

Telefon: 08-524 865 35
Enhet: Internkommunikation och verksamhetsstöd
E-post: viktoria.olausson@ki.se

Länkar

Informationstillfällen vidareutveckling av ki.se