Vicerektor för internationella frågor

This page in English

Vicerektor för internationella frågor har ett övergripande ansvar för KI:s internationella samarbeten.

Maria Masucci. Foto: Ulf SirbonProfessor Maria Masucci, som har uppdraget sedan april 2015, ska utforma en ny strategi för internationalisering vid KI samt fokusera på att skapa och utveckla långsiktiga allianser med ledande internationella universitet och forskningsinstitut.

Funktionen som vicerektor syftar till att stärka universitetets ledning i genomförandet av KI:s Strategi 2018. Uppdraget gäller i tre år med möjlighet till förlängning.

Internationella samarbeten är nödvändiga för att KI ska kunna stärka sin ställning som ett internationellt ledande medicinskt universitet och fullfölja sitt uppdrag att genom forskning och utbildning förbättra människors hälsa.

Professor Masucci har initierat arbetet med en långsiktig strategi för hur, och med vilka internationella partners vi ska samarbeta med och till vilken grad. Hon kartlägger just nu alumnverksamheten vid KI för att kunna stärka KI:s globala kontakter och nätverk. Utvecklingen av medicinsk forskning och utbildning i utvecklings¬länder är något som ligger henne varmt om hjärtat. Hon vill också rusta KI:s studenter för att möta möjligheter och utmaningar på global nivå.

Mer om Maria Masucci

Läs mer om KI:s internationella samarbeten

Läs en intervju om vicerektor Maria Masucci och hennes uppdrag