Vicedekan för infrastruktur utsedd

Publicerat 2016-12-21 10:30. Uppdaterat 2017-05-04 17:01This page in English

Stefan Eriksson, universitetslektor och avgående prefekt vid institutionen för fysiologi och farmakologi, blir KI:s nya vicedekan för infrastruktur, med fokus på forskningsinfrastruktur. Han fick uppdraget i konkurrens med nio andra som anmält intresse.

Beslut fattades av vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright tidigare i veckan. Stefan Erikssons uppdrag gäller 2017-2019 och omfattar 40 procent av en heltidstjänst.

Utgångspunkten är att vicedekanen för infrastruktur ska adjungeras till Styrelsen för forskning (FS) och fungera som ordförande för ett nytt infrastrukturråd, som nu ska bildas. En viktig uppgift för den nya vicedekanen och infrastrukturrådet blir att utarbeta förslag till strategi för framtida satsningar när det gäller forskningsinfrastruktur. 

Kontaktperson: Anders Gustafsson, dekan för forskning