Vi som jobbar med KI ELN

This page in English

Vi som ansvarar för att KI ELN fungerar som det ska är dels två ELN-koordinatorer på Grants Office, men också ett gäng personer på IT-avdelningen.

ELN-koordinatorer

Nina Gennebäck och Cecila Björkdahl Martinsson jobbar på Grants Office och ansvarar för att besvara de frågor som kommer in via ELN-koordinator mailen. De arbetar med att utveckla arbetet med ELN samt att stötta forskarna på KI i deras dagliga arbete. De svarar på användarnas frågor gällande ELNs funktioner och nås på ELN koordinator mailen eller telefon (Cecilia Martinsson Björkdahl).

ELN koordinator

elnkoordinator@ki.se

08-524 872 65 (Cecilia Martinsson Björkdahl)

ELN support

ELN support består av personal på IT-avdelningen och de ansvara för driften och den tekniska, bakomliggande strukturen för ELN. Det är även ELN support som lägger upp nya grupper och användarkonton i ELN. 

ELN support

elnsupport@ki.se