Vi har för tillfället stora störningar kopplade till Macdatorer. (Uppdaterat)

Publicerat 2019-04-12 17:15. Uppdaterat 2019-04-18 09:26This page in English

Vi har tagit fram ett antal workarounds för att tillfälligt lösa problemen i väntan på att grundproblemet löses.

Här finns en workaround för hur man kan lösa problemet.

Driftinfo