Verksamhetsplanering och uppföljning

Verksamhetsberättelse Strategi 2018

Strategi 2018 går nu mot sitt slut och i samband med det skall institutionerna, verksamhetsstyrelser och de universitetsgemensamma funktionerna skriva en verksamhetsberättelse (VB) över de tre gångna åren (2016-2018). 

Underlag för detta arbete är de aktivitetsplaner som har lämnats in löpande under strategiperioden. 

Rubrikerna i VB följer de utvalda strategiområdena vilka är:

  • Medarbetare
  • Infrastruktur
  • Samverkan
  • Finansiering

De två sista styckena i VB:n avser riskhantering samt analys av mål- och aktivitetsarbetet under perioden.

Slutlig mottagare av verksamhetsberättelserna  är KI:s ledning.

Formalia

VB:n skall diarieföras – mer information om hur det går till hittar ni här.

En mall finns längst ner på denna sida som skall användas för verksamhetsberättelsen. Notera att siffrorna som skall bifogas från VIS beräknas vara klara runt den 23 januari.

VB:n skall mailas in i PDF-format senast den 15 februari 2019 till ulrica.lundin@ki.se som ni också vänder er till om ni vill ha råd eller hjälp.

Verksamhetsplanering Strategi 2030

Arbete pågår med att fastställa Strategi 2030 – detta arbete beräknas bli klart den 20 februari 2019. Parallellt med arbetet med Strategi 2030 pågår det en genomlysning av hur verksamhetsplaneringen (VP) och uppföljningen skall se ut framöver. Genomlysningen skall ta hänsyn till erfarenheter baserade på nuvarande process och syftar till att effektivera planerings- och uppföljningsarbetet så att den skall bli en naturlig del i verksamhetsarbetet.

Ett första steg blir att presentera en VP för KI på KI-nivå. Den blir en operationalisering av Strategi 2030 med angivna uppföljningsbara aktiviteter i syfte att uppnå de mål som KI har för sin verksamhet. Denna tas fram på central nivå.

Det är i dagsläget inte bestämt på vilka fler nivåer i organisationen som en VP ska presenteras, så vi återkommer med mer information kring VP-arbetet när detta är utkristalliserat.

Kontakt

Verksamhetscontroller

Ulrica Lundin

Telefon: 08-524 865 97
Enhet: Strategiskt ledningsstöd
E-post: ulrica.lundin@ki.se

Länkar