Verksamhet i förändring- Lokalförsörjningsplan 2017-2020

Publicerat 2017-08-23 09:00. Uppdaterat 2017-08-24 16:35

Lokalförsörjningsplan 2017-2020 ger en överblick av pågående lokalprojekt och ekonomin kring dessa samt utgör ett viktigt underlag för framtida planering. Den pågående utvecklingen och moderniseringen av infrastrukturen görs för att möta den växande verksamheten på Karolinska Institutet och är ett av fyra huvudområden i Strategi 2018. Ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler ska ge de bästa förutsättningarna för att uppfylla verksamhetens vision och mål.

Nu när KIs andra lokalförsörjningsplan fastställts börjar vi närma oss målet för den omfattande förnyelsen. I slutet av 2017 och under 2018 kommer merparten av infrastruktursatsningarna att färdigställas. Det första tryckta exemplaret överlämnades till rektor på hans andra arbetsdag 2 augusti. Tryckta exemplar av planen distribueras även till samtliga institutioner.

Länkar

CampusOrganisation