Vem får köpa uppdragsutbildning?

En arbetsgivare (juridisk person) kan köpa uppdragsutbildning för sin personal. Utbildningen ska ha betydelse för deltagarens arbete hos arbetsgivaren. Privatpersoner får inte köpa platser i en uppdragsutbildning, däremot har företag (dock ej enskild firma) och andra organisationer rätt att göra det.

Icke offentlig uppdragsgivare

Om uppdragsgivaren inte är en offentlig myndighet, ska uppdraget avse personalutbildning som är ägnad att få betydelse för deltagarnas arbete åt uppdragsgivaren.

Offentlig uppdragsgivare inom EES

Om uppdragsgivaren är svenska staten, en svensk kommunal myndighet, ett svenskt landsting eller en motsvarande offentlig uppdragsgivare från ett annat land inom EES området gäller att uppdraget ska avse personalutbildning eller utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl eller biståndspolitiska skäl.

Offentlig uppdragsgivare utanför EES

Om uppdragsgivaren är en offentlig myndighet utanför EES området behöver utbildningen inte avse personalutbildning eller vara utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl eller biståndspolitiska skäl.

Uppdragsutbildning