Vegetarisk mat blir norm på Universitetsbiblioteket (KIB)

Publicerat 2018-11-22 14:06. Uppdaterat 2018-11-22 14:06

Nu bryter KIB köttnormen! Vid alla KIB-aktiviteter kommer hädanefter vegetarisk mat vara förvalt alternativ. Vegetabilier har generellt en mycket lägre miljöpåverkan och en positiv inverkan på människors hälsa.

Beslutet grundar sig bland annat på Naturvårdsverkets rapport Hållbara konsumtionsmönster, Läkare för framtidens kostrekommendationer samt Naturskyddsföreningens rekommendationer kring vegetarisk mat. Också FN:s IPCC-rapport om klimatet är en tungt vägande faktor samt att FN uppmanar fler att välja vegetarisk kost.

Tidigare har normen varit att förvalet är kött och de som vill har angett fisk, vegetariskt eller veganskt som matpreferenser. Nu vänder vi på detta så att vegetarisk mat är förvalt och kött, fisk och veganskt som matpreferenser. Att bryta normer är en del av arbetet för en hållbar värld. Genom att ta detta beslut hoppas vi på KIB att vi ska kunna inspirera till att äta mer vegetariskt, även utanför arbetsplatsen.

Vi uppmuntrar övriga KI att göra detsamma! 

På KI:s webbplats kan du nu också hitta en temasida om Hållbar utveckling och hälsa med intressanta teman såsom flygfria tjänsteresor och hur klimatförändringar påverkar människors hälsa. På sidan Miljö- och hållbar utveckling på Medarbetarportalen finns information om hur KI arbetar med dessa frågor inom organisationen. 

Läs mer om bibliotekets satsning på hållbar mat