Vårens utlysningar

This page in English

Karolinska Institutet disponerar medel ur ett stort antal stiftelser och fonder. Ur dessa utdelas forsknings- och resebidrag.

Januari

KI Resebidrag, Period 1
Ansökningsperiod: 8 – 22 januari

Axel Hirsch resebidrag för kirurger, Period 1
Ansökningsperiod: 8 – 22 januari

Alex och Eva Wallströms stiftelse
Ansökningsperiod: 8 – 22 januari

Hirsch Fellowship för kirurger
Ansökningsperiod: 8 – 22 januari

KI stiftelse för virusforskning
Ansökningsperiod: 8 – 22 januari

Ruth och Richard Julins stiftelse
Ansökningsperiod: 8 – 22 januari

Dr Åke Olssons stiftelse
Ansökningsperiod: 8 – 22 januari

Erik och Edith Fernströms stiftelse
Ansökningsperiod: 8 – 22 januari

April

Gösta Fraenckels stiftelse
Ansökningsperiod: 2 – 16 april

Robert Lundbergs minnesstiftelse
​Ansökningsperiod: 2 – 16 april

ìShizu Matsumuraîs donation
​Ansökningsperiod: 2 – 16 april

KIs resebidrag för doktorander
​Ansökningsperiod: 2 – 16 april

Loo och Hans Ostermans stiftelse
​Ansökningsperiod: 2 – 16 april

KI resebidrag, Period 2
​Ansökningsperiod: 2 – 16 april

Axel Hirsch resebidrag för kirurger, Period 2
​Ansökningsperiod: 2 – 16 april

Stiftelsen för ålderssjukdomar vid KI
​Ansökningsperiod: 2 – 16 april

Kontakt

KI Stiftelser & Fonder

fonder@ki.se