Vårens utlysningar

This page in English

Karolinska Institutet disponerar medel ur ett stort antal stiftelser och fonder. Ur dessa utdelas forsknings- och resebidrag, liksom priser och andra utmärkelser. 

April

Gösta Fraenckels stiftelse
Ansökningsperiod: 3-17 april

Robert Lundbergs minnesstiftelse
Ansökningsperiod: 3-17 april

ìShizu Matsumuraîs donation
Ansökningsperiod: 3-17 april

Karolinska Institutets resebidrag för doktorander
Ansökningsperiod: 3-17 april

Karolinska Institutets Forskningsstiftelser
Ansökningsperiod: 3-17 april

Loo och Hans Ostermans stiftelse
Ansökningsperiod: 3-17 april

KI resebidrag (period 2) 
Ansökningsperiod: 3-17 april

Axel Hirsch resebidrag för kirurger (period 2) 
Ansökningsperiod: 3-17 april

Stiftelsen för ålderssjukdomar vid Karolinska Institutet
Ansökningsperiod: 3-17 april

Kontakt

KI Stiftelser & Fonder

fonder@ki.se