Välkomna att nominera till Dimitris N. Chorafas Prize 2019

Publicerat 2019-01-22 14:45. Uppdaterat 2019-02-13 13:20This page in English

Området är medicinsk vetenskap och priset (USD 5.000) vänder sig till nydisputerade, alternativt doktorander under sista året av doktorandarbetet. För att vara behöriga att nomineras ska kandidaterna:

ha disputerat eller disputera under perioden 1 juni 2018 - 31 december 2019
ännu inte ha fyllt 32 år vid nomineringstillfället, d v s vara födda efter 31 maj 1987

Förslag med utförlig motivering på engelska inklusive CV, publikationslista, kort beskrivning av kandidatens forskning (1 sida) samt eventuell avhandling ska vara inkomna senast tisdagen den 26 mars 2019 och skickas till fonder@ki.se.

Beslut om pristagare fattas av Dimitris N. Chorafas stiftelse i slutet av juni 2019. Priset delas ut vid Karolinska Institutets installationshögtid den 17 oktober 2019.

 

Tidigare pristagare från KI (senaste sju åren): Bianca Tesi, KBH (2018), Arvid Guterstam, Neuro (2017), Alessandro Furlan, MBB (2016), Miriam Elfström, MEB (2015), Daniel Ramsköld, CMB (2014), Maryam Derogar, Inst för molekylär medicin och kirurgi (2013), Christopher Sundling, MTC (2012), Erik Norberg, IMM (2011), Fang Fang, MEB (2010).

Länkar

ForskarutbildningPrisUtmärkelse