Vad innebär IDAC för dig?

This page in English

Vad innebär det nya systemet för dig som KIMKAT-administratör, chef, verksam eller student?

För dig som KIMKAT-administratör

Du som idag är KIMKAT-administratör kommer också bli IDAC-administratör, förutsatt att du genomgår utbildningen. Du kommer att få en enklare vardag då flera steg som idag hanteras i KIMKAT (KKA-webb) kommer att automatiseras. Du kommer fortfarande ha en viktig uppgift att ha koll på de personer som tillhör din institution. I de fall det blir undantag eller krockar i systemet är det du som administratör som ska kunna hantera detta. Du kommer inte kunna använda systemet förrän du fått din utbildning.

Arbetsbeskrivning administratör IDAC (pdf)
Arbetsbeskrivning administratör anknutna i UBW (pdf)

För dig som Chef

Du som chef kommer att få ansvar för att digitalt attestera t.ex. anknutna och också när någon ansöker om tillgång till vissa system. Det är du som kommer att få inloggningsuppgifter och aktiveringskoder för nyanställda och ansvaret att lämna ut dessa på korrekt sätt till den nyanställda eller anknutna. Det finns möjlighet att delegera denna uppgift under semestern eller annan frånvaro.

För dig som Verksam vid KI

För dig som verksam vid KI oavsett om du är anställd eller anknuten kommer att få tillgång till en sida där du kan se vilka uppgifter som finns i systemet och där du kan ansöka om behörigheter.

För dig som Student vid KI

För dig som studerar och är inskriven på en kurs vid KI kommer att få tillgång till en sida där du kan se vilka uppgifter som finns i systemet.

Utbildning

Alla användare som idag jobbar i KIMKAT behöver utbildas inom IDAC. Utbildning kommer främst ske för administratörer och chefer, som kommer att få en ny och viktig roll i systemet. För personer verksamma på KI som inte har någon av dessa roller kommer det finnas hjälp via användarhandbok och instruktionsfilmer. För att få behörighet att jobba i systemet måste du som administratör eller chef genomgå utbildningen.

Utbildningen kommer i stor utsträckning tas fram av huvudprojektet. Det är en ambition från huvudprojektets sida att systemet ska vara så självinstruerande som möjligt för att systemet ska bli tillgängligt utan omfattande utbildning.

Kontakt

Projektledare NIBS

Pernilla Hulth

Mobil: 076-139 08 40
Enhet: Utveckling
E-post: pernilla.hulth@ki.se

Administration