Vad är KI ELN?

This page in English

ELN upphandlades 2009 och har alltså funnits på KI sedan 2010 då de första grupperna började använda det centrala systemet.

ELN är ett generiskt namn för "Electronic Notebook" och används både av universitet och företag världen över. Den ersätter den labbok som används av experimentella forskare men är också ett verktyg för kliniska och registerforskare att dokumentera forksningsdata, de beslut som tas och den process som forskningen utgör.

Enligt KIs riktlinjer och handbok för forskningsdokumentation måste varje forskare dokumentera sin forskningsprocess; antingen på papper (i en loggbok som KI tagit fram) eller via ELN.