Utvärdering och kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Som lärare, administratör, kursansvarig, programansvarig, grundutbildningsansvarig eller prefekt är du delaktig eller ansvarig i processen att utvärdera och kvalitetssäkra den utbildning som du är engagerad i.

Hur detta ska gå till fastställs i Riktlinjer för kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Länkarna nedan ger praktiskt stöd. Denna sida är under uppbyggnad. Har du frågor, vänd dig gärna till evaluation@ki.se.

Riktlinjer för kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Film [3 min] som informativt beskriver bakgrunden, innebörden och processen för kvalitetsutvärdering vid KI och hur de olika delarna hör samman.

Kursvärdering

Enkäten

 Detta görs på uppdrag av Styrelsen för utbildning, enligt riktlinjerna för kvalitetsutvärdering på grundnivå och avancerad nivå.

Kursanalys (kursutvärdering)

Avnämarenkät

Examensenkät

Frågebanken för examensenkät är under utveckling. Vid frågor, synpunkter eller information, vänligen kontakta Enheten för utvärdering.

Vid frågor eller information om KI:s generella examensenkät, vänligen vänd er till Lena Atterwall

Kvalitetsplan

Övrigt

Utvärdering