Utökad satsning på forskar-AT

Publicerat 2018-02-15 18:39. Uppdaterat 2018-02-15 19:02This page in English

Styrelsen för forskarutbildning och Styrelsen för forskning på KI har tillsammans med Stockholms läns landsting beslutat att utöka den gemensamma satsningen på forskar-AT med 2 platser per utlysning. Forskar-AT utlyses två gånger per år, och från och med vårens utlysning kommer 10 platser att utlysas.

–Forskar-AT är en möjlighet för både doktorander och disputerade unga forskare att kombinera forskning och klinisk tjänstgöring tidigt i arbetslivet vilket gynnar såväl individen och forskningen som hälso- och sjukvården. Med tanke på utmaningarna i det nya vårdlandskapet, blir det alltmer viktigt att lärare och kliniskt aktiva ges tid och möjlighet till forskning och forskarutbildning, säger Marianne Schultzberg, dekan för forskarutbildning.

– Det är glädjande att KI och sjukvården gemensamt gör denna satsning på yngre kliniskt verksamma forskare, säger Michael Fored, ordförande i styrgruppen för forskar-AT.

Om forskar-AT:

Forskar-AT innebär att läkare som gör allmäntjänstgöring (AT) kan kombinera den vanliga kliniska allmäntjänstgöringen (18-21 månader) med upp till 12 månaders forskning. Doktorander på KI och disputerade med en aktiv forskningsverksamhet vid KI ges möjlighet att söka fakultetsmedel för att få finansierad forskningstid under AT-utbildningen. AT-platserna är förlagda på Karolinska Universitetssjukhuset (7 platser), Södersjukhuset (1 plats), Danderyds sjukhus (1 plats) och Capio S:t Görans sjukhus (1 plats). Forskar-AT-blocken inleds och avslutas med klinisk tjänstgöring och forskningsperioderna läggs in mellan de kliniska utbildningsavsnitten (vilket innebär att AT-tjänstgöringen förlängs med upp till 12 månaders forskning).

Vårens utlysning

Ansökningsperiod för vårens utlysning: 16 februari – 7 mars 2018.

Mer information om vårens utlysning och ansökningsprocessen

Länkar

DoktorandForskarutbildningKlinisk forskningPostdoktor