Utlysningar för doktorander

This page in English

Utlysningar som vänder sig till doktorander

Vissa av Karolinska Institutets Stiftelser & Fonders utlysningar vänder sig även till doktorander och i vissa fall endast till doktorander. 

KI resebidrag (period 1, 2, 3, 4)
Axel Hirsch resebidrag för kirurger (period 1, 2, 3, 4)
Aina Börjesons stiftelse
Karolinska Institutets stiftelse för virusforskning (resebidrag)
Ruth och Richard Julins stiftelse
Erik och Edith Fernströms stiftelse för medicinsk forskning (resebidrag)
Robert Lundbergs minnesstiftelse (forskningsmedel och resebidrag)
KI resebidrag för doktorander (vår, höst)
Hirsch Fellowship för kirurger (vår, höst)