Utlysning för doktorander: Finansiering för innovation baserat på forskning

Publicerat 2018-06-05 17:35. Uppdaterat 2018-06-07 18:16This page in English

Behöriga sökande är doktorander som planerar att disputera inom det närmsta året. Medlen ska användas för att utveckla innovativa idéer, produkter och tjänster baserat på forskning.

Doktorander som söker bedöms i två steg, dvs. en första s.k. ’pitch’ där upp till 12 idéer väljs ut att arbeta vidare med sina idéer till en andra ’pitch’ där finalisterna väljs ut för priser om 25 000, 15 000 respektive 10 000 EUR.

Ansök senast 9 juni 2018, kl. 12.00.

Information om utlysningen ”The EIT Health PhD Transition Fellowship”

 

Handläggare: Keiko Snarberg

Länkar

DoktorandForskarutbildning