Utlysning: Eurolife Kick start grants to boost Eurolife member collaboration and participation in research projects - EXTENDED

Publicerat 2017-09-26 13:36. Uppdaterat 2017-09-26 13:41This page in English

Du som forskare vid KI är välkommen att söka medel från Eurolife för att delta i forskningsprojekt inom ramprogrammet Horizon 2020 eller andra forskningsfinansieringsprogram tillsammans med övriga Eurolifeuniversitet. Syftet är att uppmuntra och stimulera till utökat forskningssamarbete inom nätverket som leder till gemensamma ansökningar om forskningsanlag från exempelvis Horizon 2020. Den huvudsökande måste vara forskargruppsledare och anställd vid KI och i projektet ska deltagare från minst 3 Eurolifeuniversitet delta. Utlysningen ligger öppen till dess att de tillgängliga medlen på 40 000 EUR är intecknade.  

Mer information om utlysningen samt ansökningshandlingar finns på Eurolifes webbplats Extended call – International funding programmes. Kick start grants to boost Eurolife member collaboration and participation in research projects.:

Vid frågor kontakta Anna Dahlerus, Eurolifeadministratör (Network Liaison Officer), avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer (SIR). 

InternationelltPostdoktor