Utlysning av upp till åtta konsolideringsbidrag för juniora forskare

Publicerat 2019-04-14 10:34. Uppdaterat 2019-04-14 10:45This page in English

Karolinska Instituet gör en satsning för att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskning och vidga sin verksamhet.

Som en del av denna satsning utlyses upp till åtta konsolideringsbidrag (Consolidator grant) med vardera fem års finansiering för personer anställda vid Karolinska Institutet vars doktorsexamen är högst tolv år gammal. Satsningen görs för forskning inom medicinsk vetenskap i bred bemärkelse.

Ansök senast 9 maj!

Länkar