Utlysning av Nordplus-medel

Publicerat 2017-11-10 15:14. Uppdaterat 2017-11-10 15:21This page in English

Utlysningen för att ansöka om Nordplus-medel är nu öppen.

Nordplus erbjuder möjligheter till lärarutbyte i Sveriges grannländer. Du kan välja att föreläsa, handleda, utveckla undervisningsmaterial eller göra någon annan undervisningsaktivitet under din tid utomlands.

Utlysningen för det första året 2018 inom den nya programperioden för Nordplus (2018-2022) har nu publicerats.

Deadline för årets ansökningar är 1 februari 2018. Beslutet om fördelningen av medel kommer att tas i slutet av april.

Läs mer om Nordplus här.

Internationellt