Utlysning av medel för finansiering av doktorander inom primärvård

Publicerat 2018-03-09 13:03. Uppdaterat 2018-03-09 13:03This page in English

Styrelsen för forskarutbildning och Stockholms läns sjukvårdsområde utlyser medel för finansiering av doktorander med fokus på primärvård. Behöriga att söka är forskare med anställning/adjungering vid KI eller anställda inom Stockholms läns landsting som är verksamma vid KI.

Ansök senast den 13 april 2018.

Mer information om utlysningen och ansökningsprocessen

Forskarutbildning