Utlysning av medel för doktorandfinansiering inom ramen för samarbetsprogrammet i neurovetenskap mellan KI och NIH

Publicerat 2017-06-28 09:16. Uppdaterat 2017-06-28 14:05This page in English

Styrelsen för forskarutbildning utlyser medel för delfinansiering av doktorander inom forskarutbildningssamarbetet i neurovetenskap mellan KI och National Institutes of Health (NIH) i USA.

Observera att det krävs ’grönt ljus’ från institutionen senast vid utlysningsperiodens utgång (15 september) för att vara behörig att söka medlen.

Utlysningsperiod: 26 juni – 15 september 2017.

Mer information om utlysningen och ansökningsprocessen

FinansieringForskarutbildningInternationelltNeurovetenskap