Utlysning av medel för doktorandfinansiering för studenter inom grundutbildning

Publicerat 2017-09-01 07:11. Uppdaterat 2017-09-01 07:14This page in English

Styrelsen för forskarutbildning utlyser medel för delfinansiering av doktorander inom CSTP (Clinical Scientist Training Programme). CSTP är ett program för att stimulera till tidig forskning för läkar- tandläkar- psykolog- och logopedstuderande.

Observera att det krävs att den tilltänkte handledaren har fått ’grönt ljus’ från institutionen för att söka medlen.

Utlysningsperiod: 1 – 29 september 2017.

Mer information om CSTP och ansökningsprocessen

DoktorandForskarutbildning