Utlysning av medel för core-faciliteter inom forskning 2019-2021

Publicerat 2018-02-08 12:27. Uppdaterat 2018-02-09 11:49This page in English

Centrala satsningar på core-faciliteter för forskning finansierade av Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL), har varit prioriterade under en längre tid. Nu öppnar en ny utlysning av medel för core-faciliteter, där medel blir tillgängliga från och med 2019.

Ansökningsperiod: 1 februari till 3 april 2018. 

Ansökan riktar sig till core-faciliteter med befintligt stöd samt till faciliteter med existerande verksamhet. Utvärderingen grundas på en verksamhetsrapport inklusive ekonomiskt utfall avseende genomförd verksamhet för perioden 2017, samt en plan för framtida verksamhet och dess finansiering.

Nytt för i år är att en kravprofil har utarbetats för core-faciliteter vid KI och SLL. För att din core-facilitet ska vara kompetitiv vid bedömningen skall den uppfylla dessa kriterier (se kravspecifikation på länken nedan).

Observera att ansökan om finansiering av infrastruktur (relaterad till medeldyr och dyr utrustning eller servicefunktioner) ska ske samordnat med denna utlysning för core-faciliteter. Skälet till att ansökningarna ska utvärderas samtidigt är för att möjliggöra prioritering samt för att säkerställa att det finns driftsmedel till infrastrukturen. Endast de ansökningar som har skickats in inom ramen för core-facilitetsutlysningen kommer att beaktas i Infrastrukturrådet för möjlig vidare rekommendation av finansiering från Styrelsen för forskning och Styrelsen för forskarutbildning. Investeringar som kräver en längre avskrivningstid kommer att utvärderas vart tredje år men finansieringen kan beviljas över en längre tid.

Mer information och ansökan här

Vanliga frågor och svar

Core facilitetFinansieringUtlysning