Utlysning av forskar-ST-medel

Publicerat 2019-02-04 09:50. Uppdaterat 2019-02-04 09:54This page in English

Forskar-ST kan sökas av doktorander på KI som samtidigt genomför sin ST-utbildning inom Region Stockholm. Behörig att söka är doktorander som vid ansökningstillfället ännu inte genomfört sin halvtidskontroll samt har genomfört högst 42 godkända ST-månader.

Sista dag för ansökan: Måndag den 18 mars 2019.

Mer information om forskar-ST och ansökningsprocessen

DoktorandForskarutbildning