Utlysning av forskar-AT-medel, våren 2019

Publicerat 2019-02-15 10:16. Uppdaterat 2019-02-15 17:30

Forskar-AT är en möjlighet att få finansierad forskningstid under AT-utbildningen. Det kan sökas både av doktorander på KI och av disputerade som har en aktiv forskningsverksamhet vid KI.

Vårens utlysning är öppen den 15 februari till den 5 mars 2019. Ansökan görs via Region Stockholms webbsida

Mer information om forskar-AT och ansökningsprocessen.

DoktorandForskarutbildning