Utlysning av forskar-AT-medel

Publicerat 2018-02-16 09:08. Uppdaterat 2018-02-16 09:10This page in English

Forskar-AT är en möjlighet att få finansierad forskningstid under AT-utbildningen. Forskar-AT kan sökas både av doktorander på KI och av disputerade som har en aktiv forskningsverksamhet vid KI.

Utlysningsperiod: 16 februari - 7 mars 2018.

Mer information om forskar-AT och ansökningsprocessen

Ansök på SLL:s webbplats

DoktorandFinansieringForskarutbildningKlinisk forskningPostdoktor