Utlysning av forskar-AT-medel

Publicerat 2017-09-08 08:26. Uppdaterat 2017-09-29 13:19This page in English

Forskar-AT är en möjlighet att få finansierad forskningstid under AT-utbildningen. Forskar-AT kan sökas både av doktorander på KI och av disputerade som har en aktiv forskningsverksamhet vid KI.

Utlysningsperiod: 8 – 27 september 2017.

Mer information om forskar-AT och ansökningsprocessen

Till annonsen på SLL:s webbplats

DoktorandForskarutbildning